Stimuleer renoveren op het platteland

Jongeren die op het platteland opgroeien, wonen en actief zijn, willen de voordelen die ze daarbij ervaren niet kwijtspelen. Dat blijkt uit een enquête van KLJ bij 619 plattelandsjongeren. De jongerenorganisatie formuleert op basis van de resultaten enkele concrete beleidsaanbevelingen voor een vijftal thema’s: wonen, vrije tijd, werk en studie, voorzieningen en mobiliteit. Vandaag richten we onze blik op de baksteen in de maag van de plattelandsjongeren. Waar staat hun droomhuis en hoe ziet het eruit?

De rode draad is duidelijk: KLJ, spreekbuis van ruim 20.000 leden verspreid over het Vlaamse platteland, vindt dat er vanuit het beleid te weinig wordt stilgestaan bij de noden en behoeften van jongeren. Uit cijfers van een recente enquête die ze uitvoerden, blijkt dat plattelandsjongeren duidelijk gehecht zijn aan de voordelen van hun woonomgeving. Een grote meerderheid geeft aan veel belang te hechten aan de rust en de natuur, de ruimte, de privacy en de aanwezigheid van vrienden en familie in de buurt. Ze voelen “verbondenheid met het dorp” wat zich op verschillende manieren uit. Zo wil ruim 93 procent tijdens de studies het liefst bij de ouders op het platteland blijven wonen en wil 95,3 procent later graag een plattelandswoning kopen.

Maar om volop te genieten van een leven op het platteland moeten voor de doorsnee plattelandsjongere wel enkele randvoorwaarden vervuld worden. En dat begint bij het dak boven het hoofd: jongeren tussen de 20 en 25 jaar staan financieel het zwakst en worden geconfronteerd met een middelmatig vastgoedaanbod. De kwaliteit van de huizen die te koop staan is eerder slecht en meestal zijn ze niet aangepast aan verschillende woonvormen. De jongsten worden weggedreven en de iets ouderen die een gezinnetje stichtten hebben het moeilijk om terug te keren.

“Om een huis op het platteland te kopen en te renoveren moeten de jongeren met twee gaan werken”, aldus KLJ. “Dat is niets nieuw, maar de vermindering van de woonbonus en de hervorming van de renovatiepremies bemoeilijken het leven voor de plattelandsjongeren. Daarnaast wordt het voor jongeren steeds moeilijker om een lening af te sluiten, dat vereist tegenwoordig al heel wat eigen startkapitaal. Verder wordt het belastingvoordeel voor renovatiewerken gespreid over drie jaar en de isolatiepremies liggen erg laag.”

Om die obstakels op te ruimen schuift KLJ het inbreidingsconcept naar voor, namelijk het bouwen of renoveren binnen een bestaande bebouwing. De organisatie vraagt daarom om renoveren fiscaal voordelig te maken en te blijven inzetten op renovatiepremies voor jonge gezinnen. “Zo zullen verhuurders gemotiveerd worden om hun huurpanden op te knappen, waardoor het aanbod aan kwalitatieve huurhuizen kan stijgen”, aldus KLJ. Ook het stimuleren en legaliseren van alternatieve vormen van wonen, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen, moet hoger op de politieke agenda.

Bron: Vilt