Land InZicht!

Affiche, Land InZicht! zet het Vlaamse platteland in de kijker, 11 mei 2019

Bekijk hier het filmpje!

Land InZicht! zet het Vlaamse platteland in de kijker

Kom kijken hoe ons platteland door Europese en Vlaamse steun verder evolueert!

Geen toekomst zonder landbouw. Maar hoe zal de landbouw en het platteland in de toekomst verder evolueren? Met het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) investeren Europa en Vlaanderen in ons platteland. Waaraan wordt het geld besteed en welke voordelen biedt dit voor de plattelandsbewoners? Met de campagne Land InZicht! nodigt het Vlaams Ruraal Netwerk, dat communiceert rond plattelandsontwikkeling, je uit om het zelf te komen ontdekken. Dat kan op zaterdag 11 mei in heel Vlaanderen, en dus ook bij jou in de buurt.

Gemiddeld driemaal per dag belandt de oogst van onze land- en tuinbouwsector op ons bord. Zo kennen we de landbouwer het best: als producent van ons voedsel. Maar heb je er ooit bij stilgestaan dat diezelfde boer ook zorg draagt voor het milieu, het landschap beheert en voor leven zorgt op het platteland? Elke dag spant de landbouwsector in Vlaanderen zich in om de lat telkens weer hoger te leggen: om meer duurzaam en ecologisch te produceren, efficiënter met energie om te gaan, minder CO2 uit te stoten en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar ook om het platteland een boost te geven en ons landschap te koesteren. En om bij te leren en te innoveren. Voor dit alles krijgen de landbouwers op het platteland steun vanuit Europa en Vlaanderen. Er wordt ingezet op gezonde en economisch weerbare landbouwbedrijven, waarin jonge boeren brood zien.

Ook organisaties en bedrijven op het platteland krijgen steun om het sociaal weefsel te versterken en kwetsbare groepen een kans te geven, stukjes grond te herbebossen, … 

Te vaak blijft dit alles onopgemerkt. Daarom zet het Vlaams Ruraal Netwerk de campagne Land InZicht! op touw. Tijdens de open dag op zaterdag 11 mei 2019 kunnen jong en oud kennismaken met de vaak verrassende initiatieven op het platteland. In elke Vlaamse provincie leiden land- en tuinbouwers en projectpromotoren je rond op hun bedrijf of langs hun project. Zo tonen ze hoe ze de steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in de praktijk toepassen.

U kan deze bedrijven en projecten bezoeken op zaterdag 11 mei, tussen 14u en 17u.

De deelnemende landbouwbedrijven en projecten vindt u in de linkse tabbladen terug, onderverdeeld per provincie.

We hebben in de mate van het mogelijke projecten en bedrijven gezocht die op fiets- of rijafstand van elkaar liggen, zodat wie wenst meerdere bedrijven en projecten kan bezoeken.

De brochure bundelt alle deelnemende bedrijven: brochure Land InZicht!

Volg ook Vlaams Ruraal Netwerk op Facebook voor de meest recente info over deze campagne!

 

 

In samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse provincies.