Beeldverslag Land InZicht!

Maar liefst 2.000 mensen hebben op zaterdag 11 mei van het Vlaamse platteland geproefd. De campagne Land InZicht! van het Vlaams Ruraal Netwerk wilde jong en oud laten ken-nismaken met de vaak verrassende initiatieven op het Vlaam-se platteland. In elke Vlaamse provincie leidden land- en tuinbouwers en projectpromotoren bezoekers rond op hun bedrijf of langs hun project. Zo toonden ze hoe ze de steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in de prak-tijk toepassen. Op deze pagina’s laten we u graag meegenieten van foto’s die op de 12 locaties gemaakt werden.

Provincie Antwerpen

Hooibeekhoeve - Geel

De koeien van de Hooibeekhoeve in Geel leveren niet alleen melk maar ook kennis. Het onderzoek dat hier gebeurt, helpt melkveehouders in heel het land om hun bedrijf duurzaam en efficiënt te leiden.

spandoek van Land InZicht! aan de Hooibeekhoeve

Publiek wandelt in de stallen van de Hooibeekhoeve

Provincie Limburg

Kluis van Vrijhern - Hoeselt

In Hoeselt brengt uw smartphone de geschiedenis van de kluis van Vrijhern tot leven.

Enkele mensen werken in de tuin

© XPAIR

Het infostandje aan De Kluis

© XPAIR

Akkerbouwbedrijf Monard - Borgloon

 In Borgloon ontdekt u het mooiste landschapskantoor van het land. Landbouwer Koen Monard richtte het zelf in met ruige graskanten en meidoornhagen, hoogstamfruitbomen en een poel vol leven. Die ingrepen hebben hun nut op de boerderij, maar ook de natuur en het mooie Haspengouwse landschap profiteren ervan.

spandoek Land InZicht! aan de hoeve van Monard.

© XPAIR

Publiek aan de hoeve van Monard.

© XPAIR

Biologisch landbouwbedrijf Natlandhoeve - Sint-Truiden

Landbouwer Jos De Clercq streeft op zijn bedrijf naar een evenwicht met de natuur. De runderen en de schapen presteren het zelfs om minder waardevol natuurgras om te zetten in hoogwaardige voeding voor de mens. De natuurkracht vind je terug in het vlees. Deze filosofie van evenwichten probeert Jos in al de producten die hij verkoopt terug te laten komen.

Publiek in de Natlandhoeve

© XPAIR

Informatiestandje in de Natlandhoeve

© XPAIR

Provincie Oost-Vlaanderen

Azaleakwekerij Van De Steene - Maldegem

Hans Van De Steene en Kathleen De Buck telen 600.000 aza-lea’s per jaar in Maldegem, stuk voor stuk wondermooie er-kende streekproducten. Twee robots helpen hen daarbij en nemen de zware handenarbeid voor hun rekening.

In de serres van de azaleakwekerij

Publiek in de serres van de azaleakwekerij

Katleen geeft uitleg over de robot.

Drongengoedhoeve, landschapsinfocentrum Meetjesland - Ursel

De projecten op en rond de Drongengoedhoeve in Knesse-lare koesteren het landschap van het Meetjesland. De per-manente tentoonstelling ‘Het geheim van de cuesto’ is een voorbeeld van zo’n project. De expo vertelt de ontstaansge-schiedenis van de Cuesta van Zomergem-Oedelem tot het huidige beheer van het Drongengoed in drie luiken: geologie, archeologie en natuurbeheer. De expo is ook een uitvalsbasis voor een wandeling of fietstocht.

Publiek binnen in de hoeve.

Foto van de hoeve.

Proefcentrum voor de Groenteteelt - Kruishoutem

De demonstratieprojecten van het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem betekenen een onmisbare hulp voor onze Vlaamse groentetelers. Zo loopt er bijvoorbeeld tot 31 januari 2020 het project ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’. Het PCG wil hiermee de mogelijkheden tonen van gangbare irrigatietechnieken, van de meerwaarde van beregeningsmodellen en het gebruik van bodemsensoren. Het centrum wil ook sensibiliseren over de vereiste waterkwaliteit om gewasschade of opbrengstverlies te voorkomen.

Publiek binnen in het centrum.

Publiek buiten aan het centrum.

Provincie Vlaams-Brabant

Akkerbouwbedrijf Avermaete - Linter

Er groeien bomen tussen de uien op het veld van Eric Aver-maete en Maddy Es in Linter. Agroforestry heet deze opmer-kelijke teeltwijze. Die bomen maken het landschap mooier, groener, en zorgen voor de diertjes en de biodiversiteit. En dat is lang niet de enige manier waarop zij waken over de fauna en flora van het landschap.

Spandoek met Eric Avermaete en Maddy Es die ernaast staan.

Pbliek in de hangar.

Getevallei, kamsalamander - Drieslinter

In de prachtige Getevallei in Linter krijgt de natuur alle kan-sen. Zo werden er 5 nieuwe poelen aangelegd en één poel ge-herprofileerd. Deze poelen sluiten enerzijds aan bij de grote Kamsalamander-bronpopulatie van de Getevallei aan ‘Viskot’ (Drieslinter), en moeten anderzijds de verbinding leggen naar de poelen in het provinciaal natuurontwikkelingsgebied Grote Getevallei waar deze soort slechts sporadisch voorkomt. Zo kan de ‘Getedraak’ hopelijk langzaam maar zeker weer de hele vallei gaan veroveren.

Informatiestandje van Land Inicht!

Informatiestandje

 

Belevingscentrum Rufferdinge - Landen

In het Bezoekerscentrum Rufferdinge in Landen ontdekt u spelenderwijs alles over techniek en waterkracht in een eeu-wenoude graanwatermolen.

Het radarwerk in het belevingscentrum.

© XPAIR

Provincie West-Vlaanderen

Dorpspunt in Beveren van vzw De Lovie - Beveren-aan-den-IJzer

Het Dorpspunt in Beveren-aan-de-IJzer is een buurtwinkel, een ontmoetingsplek, een postpunt, een dienstencentrum en dat alles-in-één. Uitgebaat door mensen met een verstande-lijke beperking.

Gevel van het dorpspunt.

Winkeltje in het dorpspunt

Melkveebedrijf Beepophof - Poperinge

Op het melkveebedrijf van Lieven Cuvelier en Hannelore Knockaert vindt de tractor zelf zijn weg over de velden. Stu-ren hoeft zelfs niet meer. De koeien melken doet de melkro-bot en een ingenieus softwareprogramma bepaalt het dieet van elke koe. Innovatie op de hoeve in Poperinge.

In de koeienstal.

Publiek in de koeienstal.

Publiek in de koeienstal.

 

© Departement Landbouw en Visserij, tenzij anders vermeld