Provincie Antwerpen

Overzicht te bezoeken bedrijven en projecten in provincie Antwerpen

 

Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor melkvee en voedergewassen

Evelien Aerts, communicatieverantwoordelijke van de Hooibeekhoeve in Geel

Kennis oogsten in een koninklijk domein

“Hier in de Antwerpse Kempen grazen de koeien in zachtgroene grasweiden. Ook onze koeien grazen hier, maar zij leveren naast melk ook kennis. In onze stallen doen we immers onderzoek naar slimme en duurzame oplossingen en die delen we met de melkveebedrijven in de streek. Op onze velden met voedergewassen doen we hetzelfde. Zo versterken we onze melkveeboeren én ons mooie, Kempense landschap.”

Bekijk ook zeker het filmpje met Evelien van de Hooibeekhoeve.

Op 11 mei vertrekt er om de 45 minuten een rondleiding die telkens 1 uur duurt. De eerste rondleiding vertrekt om ongeveer 14.30 uur.

Zie ook volgende website: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/hooibeekhoeve/hooibeekhoeve.html 

Adres

Hooibeeksedijk 1

2440 Geel 

 

In de stallen van de Hooibeekhoeve

In de Antwerpse Kempen bevinden we ons in een koninklijk landschap, gevormd door Leopold I zelf. En in dat landschap staat ook de Hooibeekhoeve in Geel, waar de koeien niet alleen zorgen voor melk maar ook voor kennis. Het onderzoek dat hier gebeurt helpt de melkveebedrijven in heel Vlaanderen efficiënt en duurzaam te produceren, klaar voor de toekomst. Leopold I was niet zo gerust in die zanderige ondergrond van de Kempen. Daar kon de landbouw en de economie van zijn kersverse koninkrijk best een duwtje gebruiken, vond hij. En dus kocht hij er stelselmatig grote lappen grond op tot hij een koninklijk domein van liefst 4500 hectaren groot bezat. Hij liet het bevloeien met water uit het Kempisch Kanaal en plantte bossen. De heide ruimde plaats voor graslanden waar koeien graasden, en sierlijke witte boerderijen pasten als gegoten in dat groene landschap. Eén van die boerderijen is de Hooibeekhoeve. In 1973 kocht de provincie Antwerpen de hoeve om er aan landbouwonderzoek te doen en om boeren voorlichting te geven.

Royaal platteland

Dat gebeurt vandaag nog steeds, met meer aandacht dan vroeger voor het landschap en de ontwikkeling van het platteland. “De Hooibeekhoeve is een praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen”, legt Evelien Aerts uit, communicatieadviseur van de Hooibeekhoeve. “Maar ook educatie is een belangrijke taak. Mensen eten elke dag producten van de landbouw, ze fietsen door het platteland, zonder te weten dat die mooie, groene grasvelden dienen om koeien te voederen. De koeien die voor onze melk en ons vlees zorgen. We nodigen groepen en scholen uit op onze hoeve en tonen hen hoe onafscheidbaar landbouw en het landschap zijn. Ze vormen elkaar.” Dat zie je in één oogopslag als je het nieuwe administratieve gebouw binnenstap. Grote foto’s, luchtbeelden en een grote tijdslijn vertellen het verhaal van het Kempense landschap. Een royaal platteland.

830.000 liter melk

Toch is de Hooibeekhoeve ook vooral een echte boerderij, met 81 melkkoeien en nog eens 68 kalveren in de jongveestal. De dieren produceren elk jaar ongeveer 830.000 liter melk. Daarnaast bewerken de medewerkers 60 hectare grond voor het telen van voedergewassen zoals gras, maïs en voederbieten.

“Om aan praktijkonderzoek te doen heb je een draaiende stal nodig”, vertelt Evelien. “Met koeien die moeten eten, die gemolken moeten worden en die mest produceren. We zoeken uit hoe dat allemaal zo duurzaam en efficiënt mogelijk kan gebeuren. Die kennis delen we met de melkveehouders. We bekijken elk aspect van de stiel, elk stukje van de kringloop op een melkveebedrijf.”

Demonstratieprojecten

Die kringloop begint op het veld, waar de voedergewassen voor de melkkoeien groeien. “Landbouwers telen vooral gras en maïs als voedergewas. Met een doordachte teeltkeuze en vruchtwisseling kunnen ze de bodem echter koolstofrijker maken. Dit demonstreren we in het project ‘KOE: Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer’. Een uniek project van veld tot stal. We telen klimaatvriendelijke of klimaatrobuuste teelten en passen ze in het rantsoen van de dieren in. Voederbieten, bijvoorbeeld. Dat is geen populaire teelt omdat het veel werk is voor de boer om die bieten proper te krijgen en te versnijden. Wij tonen hen hoe het wel kan en welke machines ze daarvoor nodig hebben. We becijferen ook hoeveel tijd en geld dat allemaal kost, wat het betekent voor de werkdruk en hoeveel de investering op het einde van de rit kan opleveren.”

“Een ander demonstratieproject heet ‘Levensduur verlengen’. We berekenen hoe groot de impact is van een langer leven van de koe en een langere melkproductie op de broeikasemissie van een melkveebedrijf. Binnen een lerend netwerk verzamelen we gegevens op een tiental praktijkbedrijven om de resultaten nadien te bespreken met de melkveehouders. Op basis daarvan begeleiden we drie bedrijven volgens het PDCA-principe: Plan-Do-Check-Act. Wat blijkt? De combinatie van een verbeterde dierduurzaamheid, een efficiëntere productie en het houden van niet meer jongvee dan noodzakelijk zorgt voor een lagere methaanuitstoot per liter melk.”

Werken aan het landschap

Landbouwers die het landschap willen verfraaien of milieuvriendelijke maatregelen willen nemen, kunnen ook rekenen op de expertise van de Hooibeekhoeve. “Met het project ‘Dorp van de zeven Neten’ werken we samen met de boeren aan de omgevingskwaliteit van de streek. Heel concreet zelfs. Wanneer zal de landbouwer het snelst geneigd zijn om te investeren in klimaatmaatregelen zoals het inrichten van perceelsranden? Als hij daarvoor voldoende gecompenseerd wordt. Wij zoeken voor hem op welke steunmaatregelen hij kan terugvallen en doen alle cijferwerk. Is het rendabel? Dan profiteert zowel de boer als het landschap daarvan.” En zo heeft de Hooibeekhoeve nog veel meer formules en projecten in petto waar de landbouwer op kan terugvallen. Als hij zijn bedrijf duurzamer wil maken, maar niet weet waar te beginnen, kan hij aankloppen bij de experts van het project ‘Klimaatploeg’. Of wil hij zijn hoeve laten opgaan in het landschap, dan maakt de deskundige van de Hooibeekhoeve een gratis erfbeplantingsplan. Leopold I kan tevreden zijn, er wordt over zijn landschap gewaakt.