Provincie Antwerpen

Overzicht te bezoeken bedrijven en projecten in provincie Antwerpen

 

Pluimveehouderij 't Kakelbos

Maureen Vanginhoven

Hofstraat 15

2380 Ravels

 

Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor melkvee en voedergewassen

Hooibeeksedijk 1

2440 Geel 

Op 11 mei vertrekt er om de 45 minuten een rondleiding die telkens 1 uur duurt. De eerste rondleiding vertrekt om ongeveer 14.30 uur.

Zie ook volgende website: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/hooibeekhoeve/hooibeekhoeve.html

 

“Hier in de Antwerpse Kempen grazen de koeien in zachtgroene grasweiden. Ook onze koeien grazen hier, maar zij leveren naast melk ook kennis. In onze stallen doen we immers onderzoek naar slimme en duurzame oplossingen en die delen we met de melkveebedrijven in de streek. Op onze velden met voedergewassen doen we hetzelfde. Zo versterken we onze melkveeboeren én ons mooie, Kempense landschap.”

Evelien Aerts, communicatieverantwoordelijke van de Hooibeekhoeve in Geel