Provincie Limburg

Overzicht te bezoeken bedrijven en projecten in provincie Limburg

Biologisch landbouwbedrijf Natlandhoeve

Jos De Clercq, landbouwer op biologisch bedrijf Natlandhoeve in Sint-Truiden

Uit liefde voor landbouw en landschap

“Wij produceren hier niet alleen runderen, granen, gras en fruit – allemaal 100% biologisch – maar ook natuur en landschap. Het ene zorgt voor het andere: onze natuurlijke graslanden zorgen voor voedsel voor onze koeien. Deze dieren leveren vlees maar ook mest voor de akkers, waarop voedselgewassen voor mens en dier groeien. En soms ook bomen, die maken het landschap nog mooier. Onze Limousinrunderen voelen zich hier opperbest. In de winter lopen ze vrij in hun ruime stallen, in de zomer grazen ze in de natuurgebieden en boomgaarden.”

Adres

Jos De Clercq

Stokstraat 2

3800 Sint-Truiden

Parkeren kan op de parking van de basisschool 't Blavierken, tegenover de Natlandhoeve.

 

Kluis van Vrijhern - 'Het platteland audiovisueel beleefd'

Jos Liebens, voorzitter van de vzw Vrienden van de kluis in Vrijhern

De kluizenaar van Vrijhern

“De kluizenaar van Vrijhern leefde afgezonderd maar hij was geen zonderling. Integendeel, hij hielp zieken, gaf onderwijs en verzorgde gebedsdiensten voor de dorpsgemeenschap. Een man van aanzien. Van 1664 tot 1904 woonden hier verschillende kluizenaars, in de enige nog authentieke kluis van België. Een prachtige plek in het landelijke Haspengouw met een rijke geschiedenis. Ga op pad met onze nieuwe wandelapp en ontdek er alles over.”

Adres

Kluisstraat 1

3730 Vrijhern (Hoeselt)

Opgelet: download zeker vooraf de app 'Beleef Hoeselt'. Vergeet ook uw hoofdtelefoon of oordopjes ('oortjes') niet mee te nemen!

 

Akkerbouwbedrijf Monard

Koen Monard, landbouwer en landschapsmaker in Borgloon

 Het mooiste landschapskantoor

"Ik heb het mooiste landschapskantoor van het land. Dat heb ik helemaal zelf ingericht met ruige graskanten, meidoornhagen en een poel vol dierenleven. Heerlijk om hier te wandelen, te fietsen of – zoals ik – te werken. Die ingrepen hebben ook hun nut op de boerderij: de hagen houden de koeien op de weide, de grasstroken aan de rand van de velden doen hetzelfde met de vruchtbare teeltaarde.”

Bekijk ook zeker het filmpje met Koen.

Adres

Koen Monard

Manshoven 1

3840 Borgloon

 

Landbouwer Koen Monard uit Borgloon heeft misschien wel de mooiste werkplek van het land. Eentje die hij zelf heeft ingericht met ruige graskanten, meidoornhagen en een poel vol dierenleven. Niet enkel de natuur en het landschap profiteren daarvan, de ingrepen hebben ook een praktisch nut op de boerderij. Het is een idyllisch tafereel: een smalle kasseistrook snijdt kaarsrecht door het glooiende Haspengouwse landschap naar een afgelegen, eeuwenoude vierkantshoeve. Met groene meidoornhagen aan weerszijden van het baantje, hoogstamfruitbomen in de graslanden en een reiger die zich verschrikt losmaakt van het water in de poel. Koen Monard is de vijfde generatie op rij die deze familieboerderij uitbaat. Goed voor 80 hectare akkerland met gangbare teelten als tarwe, maïs, suikerbieten, vlas, aardappelen en gerst. Tussen het werk op het land in, waakt hij over het landschap. “Want waar vind je een mooiere werkplek?”, glimlacht Koen. “Als landbouwer heb je een grote impact op het landschap en hoe het eruitziet. Het doet me iets als ik op het veld aan het werk ben en omringd word door een groen landschap vol leven met bloeiende hoogstambomen. En de natuur vaart er wel bij. Ja, het vergt extra werk. Die vier kilometer meidoornhaag snoei ik met de hand. Dat duurt ongeveer een week, maar ik doe het nog steeds liever dan een dag administratie tussen vier muren.”

Mooi en nuttig

Koen krijgt via beheerovereenkomsten financiële steun om grasstroken aan te leggen en inheemse hagen en houtkanten te planten. Die ingrepen gebeuren doordacht zodat ze niet alleen kansen scheppen voor de natuur maar ook voor het landbouwbedrijf zelf. De meidoornhagen houden de koeien op de weide, de grasstroken aan de rand van de velden doen hetzelfde met de vruchtbare teeltaarde. “De voorwaarden van de beheerovereenkomsten verplichten me pas na 15 juli te maaien. Daardoor krijgt alles wat er groeit en bloeit de kans om zaad aan te maken en de akkervogels worden niet gestoord tijdens het broedseizoen”, legt Koen uit. “Tegelijk zorgen de grasstroken ervoor dat de vruchtbare bovenlaag niet wegspoelt van de meest kwetsbare percelen. Ze maken deel uit van een resem maatregelen tegen erosie, zoals zaaien in dwarsliggende stroken en het onderwerken van gewasresten.”

Ploegen of niet ploegen?

Ook op het veld werkt Koen met respect voor het land. De modernste machinerie helpt hem daarbij. “Zoals een zaaimachine met schijven, die maakt het mogelijk te zaaien zonder eerst te moeten ploegen Het volstaat om de bovenlaag te bewerken. Vroeger werden de velden elk jaar omgeploegd, nu is dat om de twee of drie jaar. Een geploegd veld is gevoeliger voor erosie, maar zonder ploegen is het moeilijker om het veld onkruidvrij te krijgen zonder sproeistoffen. Het is telkens zoeken naar het juiste evenwicht.” Veel hangt af van de teelt. “Na de bieten- of aardappeloogst hoeft ploegen niet. Ook graanstoppels moeten niet meer ondergeploegd worden. Maar stugge gewasresten zoals maïsstoppels zorgen voor schuilgelegenheid voor kevertjes en andere ongewenste diertjes op het veld, zodat ze de besproeiingen ontlopen. Maïsstoppels ploeg ik dus nog wel onder. En voor ik bieten zaai, ploeg ik het land ook om. Bieten groeien traag en het duurt lang voor het hele veld bedekt is, met meer kans op onkruid.”

Overnamesteun

Koen Monard is met zijn 38 jaar een relatief jonge landbouwer. Dat wordt zeldzaam, maar toch heeft hij nooit echt getwijfeld. Toen zijn vader tien jaar geleden 65 jaar werd, droeg hij het bedrijf over aan zijn zoon. Het werd een forse investering voor Koen. “Ik heb nog een broer en een zus om rekening mee te houden”, zegt hij. “Als beginnende landbouwer heb je geen reserve opgebouwd om op terug te vallen als het wat minder goed gaat. Gelukkig kon ik rekenen op overnamesteun, dat maakte de bank inschikkelijker. Het was het risico waard, de boerenstiel is een mooi en eerlijk beroep in het mooiste landschapskantoor.”