GLB 2020

UPDATE: De laatste versie van de fiches is vanaf 21 januari 2015 alleen beschikbaar op de website van Departement Landbouw en Visserij

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) treedt in werking op 1 januari 2015. Deze hervorming heeft gevolgen voor zowel de directe steunregelingen (bedrijfstoeslag en dierlijke premies), als de steunmaatregelen uit het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO). Hoewel vele nieuwe steunvoorwaarden reeds gekend zijn, is het nog wachten op definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en/of de Europese Commissie van een aantal deelaspecten.

Hieronder vindt u informatiefiches per onderwerp (directe steun, betalingsrechten, jonge landbouwerssteun, premie ter ondersteuning van de sector 'gespecialiseerde zoogkoeienhouderij', vergroening, agromilieumaatregelen), waar belangrijke subsidievoorwaarden en data worden beschreven. Raadpleeg zeker deze informatiefiches, want die bevatten de meest recente informatie en worden geactualiseerd naargelang de verdere beleidskeuzes en –beslissingen bekend worden.

Meer informatie kunt u ook steeds krijgen via vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be en communicatie@lv.vlaanderen.be.