Twee West-Vlaamse plattelandsregio's erkend als 'leadergebied'

West-Vlaanderen heeft opnieuw twee ‘leadergebieden’. Op woensdag 28 januari erkende het Provinciaal Managementcomité ‘Programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO)’ de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ als nieuwe ‘leaderregio’s’ voor de periode 2014 - 2020.

Tussen 2007 en 2014 waren dat ‘Leader Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Leader Tielts Plateau’ (8 gemeenten).

‘Midden-West-Vlaanderen’ telt 14 gemeenten en bestaat uit het vroegere leadergebied ‘Tielts Plateau’ en enkele gemeenten rond Roeselare. De regio van de Westhoek is dezelfde gebleven qua samenstelling.

Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

6,95 miljoen euro voor plattelandsprojecten

Voor beide regio’s samen is in totaal 6,95 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsprojecten. 5,15 miljoen voor ‘Westhoek’ en 1,80 miljoen euro voor ‘Midden-West-Vlaanderen’. Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.

Tussen 2007 en 2013 kregen 114 projecten steun via dit programma, 35 in de Tieltse regio en 79 in de Westhoek-regio.

De projecten die tot 2020 in aanmerking komen voor steun, dienen aan te sluiten op één van deze thema’s:

 • Kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector
 • Profilering en promotie van de streekidentiteit (toerisme en recreatie inbegrepen)
 • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

Binnenkort worden voor beide gebieden projectoproepen gelanceerd.

Meer info:   

 • voor interviews, quotes, beleidsvragen:
  gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking, Guido Decorte
  guido [dot] decorte [at] west-vlaanderen [dot] be of 050 40 31 52 of 0474 53 21 82
 • voor andere vragen:
  dienst communicatie, Fanny Depijpere
  fanny [dot] depijpere [at] west-vlaanderen [dot] be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15