Wat is EIP?

Filmpje

Wat is EIP nu juist? Els Lapage en Anne Vuylsteke geven u een korte, maar duidelijke uitleg!

Dit is de link naar het filmpje op YouTube!

Ook EIP-AGRI heeft een filmpje gemaakt en kunt u bekijken op YouYube.

PDPO III-maatregel: Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationale groepen

Deze maatregel wil de interactie tussen onderzoek en praktijk stimuleren. EIP staat voor "European Innovation Partnership" en het wordt in verschillende domeinen (waaronder landbouw) gebruikt. Door onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen wil men meer innovaties realiseren met het oog op economische groei en competitiviteit.

In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze oplossingen en werken ze samen aan concrete innovaties. De landbouwer en zijn/haar vraag staan centraal in het proces. De kennisuitwisseling binnen de operationele groep moet nieuwe inzichten en ideeën opleveren en bestaande impliciete kennis kneden tot bruikbare oplossingen. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordeel dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk zullen bepaald worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. Door hun deelname in een operationele groep worden land- en tuinbouwers mede-eigenaar van het proces in plaats van een studieobject te zijn.

Er zullen gedurende de programmaperiode meerdere oproepen gelanceerd worden voor de oprichting en de werking van operationele groepen rond een specifiek vraagstuk. Om voldoende focus te houden en in te spelen op de actualiteit, kunnen er thema’s vastgelegd worden in de oproep.

Begunstigden

Geïnteresseerde actoren (zoals landbouwers, onderzoekers, adviseurs en bedrijven die betrokken zijn bij de landbouw- en voedingssector) die relevant zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het EIP.

Bedrag of % overheidssteun

  • 90% van de subsidiabele en bewezen kosten
  • 30.000 euro voor een maximumperiode van twee jaar per goedgekeurde operationele groep

 

Onderzoek en innovatie in Vlaanderen

Er is een presentatie beschikbaar over 'onderzoek en innovatie in Vlaanderen'. Indien u dit wenst, kan u deze opvragen via vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be.