Haal nu je gratis infobord op tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agribex!

Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.

Als u subsidies krijgt in het kader van PDPO III (VLIF, LEADER, omgevingskwaliteit, naschoolse vorming, steun voor verwerking en afzet, inrichting in functie van Natura 2000, demonstratieprojecten …), moet u mogelijks een aantal communicatievoorschriften naleven. Concreet zijn er regels voor het plaatsen van informatieborden en -posters, het gebruik van de Vlaamse en Europese logo’s en het vermelden van de slogan van het ELFPO, op websites en publicaties. Hiermee willen de verschillende co-financierders hun ondersteunende rol onder de aandacht brengen van het grote publiek.

Indien u steun ontvangt in het kader van PDPO III, dan moet u aan de communicatieverplichtingen voldoen. De verplichte informatieborden voor projecten en investeringen waarbij de totale overheidssteun meer dan 50.000 euro bedraagt, zijn gratis te verkrijgen aan het onthaal van de stand van het Departement Landbouw en Visserij!

Meer informatie over de communicatieverplichtingen als begunstigde vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.