Tweede artikel in artikelenreeks 'Onbekend is Onbemind' - i.k.v. LEADER-project Zot van 't Boeren

CAW

Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen.
Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving dan kan je naar je servicebureau of naar het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal.
Als het dagelijks bedrijfsritme vierkant draait, als je een last wordt voor je partner, je kinderen, de buren, je vrienden, je zakenrelaties … dan weet je wel dat je de oplossing niet alleen kunt vinden. Dan weet je dat je hulp moet zoeken. Sommigen vinden dat een schande. Maar dat is geheel onterecht.
Waar en bij wie kun je wel terecht?
In de reeks “Onbekend is onbemind” kan je mee op verkenning. We gaan op bezoek bij een medewerker en hulpverlener van een vijftal organisaties. Schrik niet, want hier treden we een onbekende wereld binnen en gebruiken we een taal die we niet gewoon zijn in land- en tuinbouwmiddens.

Hoe werkt dat, het CAW?

 

Een CAW helpt mensen met al hun welzijnsvragen en –problemen. Je kan er terecht met elke vraag. Noem maar op: moeilijke relatie, persoonlijke problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, woonproblemen, problemen in je gezin, je familie of je buurt.  Het CAW helpt ook slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen in verkeersongevallen en in misdrijven, ook gedetineerden en hun naasten. De centra maken in de hulpverlening een onderscheid tussen onthaal en begeleiding. Het onthaal omvat de eerste contacten tussen hulpvrager en hulpverlener en ook alle vormen van onmiddellijke hulpverlening. Pieter is psychosociaal begeleider in deze onthaalwerking. Hij vertelt enthousiast dat zijn job bijzonder gevarieerd maar complex is en daarom heel boeiend is. Wat je bij hem nooit zult horen bij een eerste contactopname is “Sorry, je bent hier verkeerd” maar veeleer “Welgekomen, blij dat je contact opneemt”. Voor Pieter is er geen vraag teveel. Iedere vraag is de moeite om gesteld te worden. Pieter luistert vooral met het doel de vraag te helpen verhelderen. Mensen komen zelden voor een enkelvoudig probleem. Vlug blijkt er een hele wirwar van kleine en grote problemen achter te zitten. En wat meer is, zegt Pieter, de hulpvrager weet dikwijls het onderscheid niet tussen wat een bagatel is en wat best direct dient opgelost te worden. Pieter ontrafelt en ontwart.
Voor ongeveer een derde van de vragen die bij het onthaal terecht komen, blijkt een meer intensieve en gespecialiseerde hulp nodig. Dan spreekt Pieter zijn collega’s in het CAW aan. Zij starten dan met een begeleiding. Zij helpen de wegwijzers terug recht te zetten en zij helpen een trap, per trede te nemen. Zij halen eventueel andere hulpverleners erbij die deskundig zijn in hun vakgebied. Kennen die hulpverleners hoe het er aan toe gaat op een land- en tuinbouwbedrijf? Niet genoeg, zegt Johan, maar dat hoeft ook niet echt. In de hulpverlening gaat het over de mens in het bedrijf.

 

Waarom bestaat het CAW?

 

De Vlaamse Overheid kiest ervoor om alle Vlamingen recht te geven op een antwoord op hun vragen over materiële, financiële, persoonlijke, relationele en andere problemen. Sinds 1 januari 2014 zijn er in Vlaanderen 11 CAW’s actief. Het CAW krijgt drie kerntaken toegewezen: algemene preventie, onthaal en psychologische begeleiding. En, benadrukt Johan, vergeet ook niet de noodopvang voor slachtoffers van geweld, misdrijven, verkeer en zelfmoord. Ook het aantal situaties van geweld in gezinsverband blijven prominent aanwezig. Wie hiervan slachtoffer is en wie bovendien nood heeft aan een veilige plek kan er een vinden via het CAW.
In heel Vlaanderen zijn er ongeveer 2.000 betaalde krachten en zijn er ongeveer 2.000 vrijwilligers betrokken. Deze laatsten zijn ook onmisbaar. Vrijwilligers doen het CAW-beleid de band met de werkelijke problemen en de brute realiteit niet verliezen. Het CAW heeft ook de plicht om signalen uit te sturen naar het beleid. Het CAW werkt ook mee met andere organisaties of netwerken. Het OCMW en het Sociaal Huis zijn bijvoorbeeld sterke partners, zeker in het kader van een geïntegreerd onthaal.

 

Hoe kom je bij het CAW?

 

Bel gewoon of kom eens af, zegt Pieter. De CAW’s maken zich bekend op één plek via www.caw.be. Op dit platform vindt iedereen, jong en oud, hoe het CAW kan helpen en waar je meest nabije CAW zich bevindt. Je kan er onmiddellijk hulp vinden en contact opnemen via telefoon, via e-mail of via chat. Je kan zeker ook naar het kantoor in de regio stappen. Het is geen regel, zegt Pieter, maar in welbepaalde situaties is het verantwoord de vraag thuis te gaan beluisteren. Of hij dan ook alles noteert en vertrouwelijke informatie bijhoudt? Hij noteert enkel wat voor hem en de CAW medewerkers van belang kan zijn voor verdere stappen in de hulpverlening. Alle CAW-medewerkers respecteren de privacy van elke hulpvrager en gaan zeer zorgvuldig om met alle bekomen informatie. En bovendien, zegt Johan, met uitzondering van opvang is alle hulpverlening gratis. Gratis? Jawel.