Eerste artikel in artikelenreeks 'Onbekend is Onbemind' - i.k.v. LEADER-project Zot van 't Boeren

Het Mobiel Team

We spreken met Henk Wylin. Hij coördineert de werking van het Mobiel Team Acute Zorg en van het Mobiel Team Langdurige Zorg vanuit Roeselare en spreekt ook voor de Vlaamse situatie. Het Mobiel Team begeleidt je in crisissituaties en bij langdurige genezingstrajecten. Het is vooral de huisdokter die de deur open doet. De teamleden helpen je thuis en op het bedrijf in een vertrouwelijke sfeer en met respect voor jouw inzichten. Samen geraak je eruit.

Hoe werkt dat, zo'n team?

Ze komen naar je toe, zowel in crisissituaties als bij aanslepende psychische en psychiatrische problemen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Het team bespreekt samen met jou en – zo liefst gewenst samen met je partner en/of directe omgeving - een plan van aanpak. In de regel komen – zeker in de beginfase – twee hulpverleners ter plekke. Zij nodigen je uit om actief mee te werken en om mee te zoeken naar de beste weg om uit je ambetante situatie te geraken. Jij bent de piloot, zij zijn de copiloot. Als je partner en je kinderen kunnen helpen, dan mogen ze dit doen. Alles verloopt met respect voor wat je als cliënt ziet en wilt. Je legt samen een vooraf gekozen hulpverleningstraject uit. Je onderneemt de noodzakelijke stappen om resultaat te bereiken. De hulpverlener zal niet laten te wijzen op verkeerd ingeschatte doelen of op inefficiënte methoden om het einde van de tunnel te zien. Het is hun job om je te helpen terug op het juiste spoor te komen. Samen bepaal je dat spoor.
Bij crisissituaties zal het Mobiel Team Acute Zorg (MTA) binnen de 24 uur bij je op bezoek komen. Het team blijft zeker tot zes weken ter beschikking. Als het nodig is komen ze dan dagelijks aan huis. Ze redeneren dan mee over hoe je de plotse veranderingen in je gedachten en in je gedrag kunt verklaren. Ze doen suggesties voor verandering. Ze begeleiden en ondersteunen jou, samen met je dichte omgeving. Jij piloot, zij copiloot.
Bij een oud zeer dat geregeld opduikt zal de hulp en bijstand langdurig zijn. Het Mobiel Team Langdurige zorg (MTL) kan dan tot twee jaar lang op bezoek komen. Slechte ervaringen uit het verleden die onverwerkt blijven hebben meer geduld en tijd nodig. Je wil af van onmachtsituaties die je beslissingsvermogen aantasten. Maar hoe? Een hulpverlener uit het Mobiel Team Langdurige hulp zal helpen. Zoveel als mogelijk zal dezelfde hulpverlener je de nodige tijd bijstaan. Wekelijkse of veertiendaagse gesprekken helpen je af van die terugkerende olifant in je porseleinenwinkel in je gedachten.
Alle gesprekken blijven geheim. De hulpverlener is gebonden aan een deontologische code of het beroepsgeheim. Het gebeurt dat andere deskundigen erbij gehaald worden. Dit gebeurt niet zonder jouw toestemming. Hulp aan een land- of tuinbouwer vergt kennis over het dagdagelijkse leven op een bedrijf. Als die dagdagelijkse leiding dient bijgestuurd te worden dan kan het gebeuren dat boekhouder, consulent of adviesverlener van Boeren op een Kruispunt erbij gevraagd wordt. Dit gebeurt nooit zonder jouw akkoord.

Waarom bestaat dat, zo'n team?

Het mobiel team moet er voor zorgen dat mensen met psychiatrische problemen thuis en op het bedrijf geholpen worden. Bedoeling is dat er minder mensen moeten opgenomen worden in een psychiatrische instelling. Europa tikte België onlangs op de vingers omdat de psychiatrische hulp teveel en exclusief vanuit het ziekenhuis bed wordt aangeboden. Het is nu de bedoeling dat de cliënt niet langer naar de kliniek gaat, maar dat de hulpverlener naar de cliënt moet. De federale minister van volksgezondheid wilt dat overal in België teams aan het werk gaan. Ieder team werkt dan in een welbepaalde regio. Die is meestal verbonden aan een psychiatrische instelling maar het kan ook aan een andere hulporganisatie zijn. Een deel van het budget dat voorzien is voor de opname in een instelling wordt omgeturnd tot een budget voor hulp-buiten-de-kliniek. De minister houdt de voorwaarden van financiering nauwlettend in het oog. De beleidsboodschap is dat psychische en psychiatrische hulpverlening moet vermaatschappelijken. Opname in een kliniek is het laatste waarvoor gekozen wordt om iemand te helpen. Zo lang mogelijk moet geprobeerd worden om de cliënt te helpen terwijl hij en zij zich in de thuissituatie gemakkelijker voelt.

Hoe komt dat Mobiel Team bij jou?

Het Mobiel Team schiet in actie als ze een signaal krijgen van de huisdokter. Het is de huisdokter die de sleutel heeft en geeft. Praat er over bij een bezoek. De huisdokter zorgt niet alleen voor je lijf en leden maar ook voor je kop- en andere zorgen. De verantwoordelijke van de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of een ander professionele hulpverlener kan ook vragen aan het Mobiel Team om tussen te komen. De kosten voor de gesprekken met het Mobiel Team worden grotendeels terugbetaald door de overheid, via je ziekenkas.