Verslag stakeholderoverleg ‘multifunctionele landbouw’ - 30 maart 2017

Rondleiding

Het stakeholderoverleg op 30 maart 2017 stond in het kader van ‘multifunctionele landbouw’. Op het programma stond een bedrijfsrondleiding, presentaties over het jaarprogramma van het Vlaams Ruraal Netwerk en een aantal PDPO III-maatregelen, en een brainstorm over de toekomst van ‘multifunctionele landbouw’. We startten met een rondleiding verzorgd door Riet De Schrijver op ’t Stappeshof, het multifunctionele landbouwbedrijf van haar en haar man, Hendrik Vanderstappen. ’t Stappeshof is een gemengd landbouwbedrijf. Ze houden melkvee, vleeskippen en ze telen suikerbieten en maïs. Sinds 2007 is het ook een kijk- en zorgboerderij en kunnen er feestjes worden georganiseerd. Daarbij vermeldt Riet dat het eigenlijk geen investeringen vraagt om hiermee te starten, maar wel een zeker engagement. Ze hebben hun oude koeienstal omgebouwd in een ontvangstruimte. Om dit te realiseren, hebben ze VLIF-steun ontvangen.

Tijdens de rondleiding lichtte Riet toe hoe ze praktisch met de groepen aan de slag gaat op de boerderij. Riet ontvangt op haar boerderij klassen en zorggasten. Het valt Riet op dat kinderen steeds minder weten over landbouw. De klasbezoeken duren meestal een hele dag en het kan gaan om klasjes vanaf 2,5 jaar oud tot het secundair onderwijs. De leerlingen leren ook veel andere sociale vaardigheden door het boerderijbezoek en de leerkrachten krijgen vaak ook een andere kant van hun leerlingen te zien. Alle communicatie over hun niet-landbouw gerelateerde activiteiten gebeurt via externe kanalen, zoals Boeren met klasse. Momenteel zitten ze aan hun maximumcapaciteit.

Verder geeft Riet ons mee dat het maatschappelijk belang enorm groot is en dat heel het gezin achter het idee van verbreding staat. Riet benadrukt ook dat ze hoopt dat de huidige steun voor zorgboerderijen blijft bestaan. Integratie is een belangrijk gegeven en zulke initiatieven dragen daar toe bij. Daarnaast geeft dit ook een maatschappelijke meerwaarde aan het bedrijf.

Presentatie Vlaams Ruraal Netwerk en voorstelling jaarplan 2017

Het Vlaams Ruraal Netwerk wil ‘motor zijn van een groepsdynamiek voor een platteland in beweging’.  Dat is onze missie. Meer informatie over onze strategische doelstellingen, strategische thema’s en taken vindt u op onze website. In wat volgde, stelden we onze jaarplanning voor het jaar 2017 voor. Het centrale thema voor deze jaarplanning is ‘(Be)Leefbaar platteland’.

Presentatie PDPO III-maatregelen multifunctionele landbouw

We lichtten ook de PDPO III-maatregelen toe waarvoor steun kan worden verkregen onder het thema multifunctionele landbouw. Volgende maatregelen zijn daarop van toepassing:

 • Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)
 • KRATOS – bedrijfsadvies op maat
 • Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw
 • Bebossing en agroforestry
 • Agromilieu-klimaatmaatregelen
 • Europese Innovatiepartnerschappen
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • LEADER
 • Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten

Meer informatie over deze PDPOIII-maatregelen vindt u in de PowerPointpresentatie terug of in onze PDPO III-brochure.

Verder kan volgende informatie handig zijn voor vragen i.v.m. multifunctionele landbouw: de infofiches multifunctionele landbouw die de provincie Vlaams-Brabant opstelde.

Brainstorm

In het namiddaggedeelte volgde een brainstorm over de toekomst van de multifunctionele landbouw. Voor verdere informatie over de brainstorm verwijzen we u door naar het volledige verslag. U kunt dit via mail opvragen.