Toekomstig plattelandsontwikkelingsbeleid

De voorbereidingen van het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid zijn ook in Vlaanderen van start gegaan. In november 2017 brainstormden de betrokken administraties over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Vlaamse landbouw, het daaraan gelinkte milieu en het platteland. In februari 2018 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een publieke bevraging waarin elke burger en organisatie mee de noden en behoeftes van de Vlaamse landbouw, milieu en platteland in kaart kon brengen.

Op deze pagina zal u ook het laatste nieuws over het toekomstig plattelandsontwikkelingsbeleid vinden.

Hieronder vindt u extra informatie m.b.t. de publieke bevragingen op 15 en 22 februari 2018: