Documentaire ‘Wat hebben we verdiend vandaag?’

Vanaf maandag 17 december speelt in cinema Sphinx in Gent de nieuwe documentaire ‘Wat hebben we verdiend vandaag?’, een film van Victoria Deluxe (in samenwerking met Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Boeren op een Kruispunt en Landelijke Gilden) en cineast Brecht Vanhoenacker. Via een portrettering van het leven en werk op zes Oost-Vlaamse landbouwbedrijven, die anderhalf jaar werden gevolgd, willen de makers “een fundamentele bijdrage leveren aan de beeldvorming over de staat van de landbouw in Vlaanderen.”

“De film toont het persoonlijk parcours op enkele individuele landbouwbedrijven,” vertelt Anja Claeys van Victoria Deluxe, een sociaalartistieke organisatie die de stereotiepe beeldvorming rond talloze onderwerpen of groepen wil doorbreken. “Maar maakt ook een globalere analyse, stelt vragen over hoe met voedsel in onze maatschappij wordt omgegaan en hoe degenen die de eerste schakel zijn in de productie van voedsel bijzonder weinig zeggenschap hebben. Daarnaast worden er ook vraagtekens geplaatst bij de maatschappelijke erkenning die de boeren vandaag de dag krijgen, en dat is in de eerste plaats waar de titel van de documentaire naar verwijst. Hopelijk gaan zo veel mogelijk mensen naar de film kijken, praten ze erover en gaan ze misschien ook anders denken en handelen.”

De dagelijkse opofferingen en inspanningen, de onzekerheid die met de stiel gepaard gaat, de gedrevenheid en de wil om te blijven innoveren, het plezier en de fierheid, de veerkracht bij tegenslagen, de toewijding voor hun land en hun dieren … Aan de hand van gesprekken aan de keukentafel en korte verhaallijnen over al deze aspecten krijgt de kijker een realistisch beeld van het mooie én van het harde van de boerenstiel. De filmproductie werd gerealiseerd met middelen uit het plattelandsbeleid (PDPO), gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

“Ik denk dat ik voor alle geportretteerde landbouwgezinnen spreek wanneer ik zeg dat we onze stiel heel graag doen, maar dat het niet altijd gemakkelijk is”, reageert Claudine Van Hulle van veefokkerij en slagerij Raemdonck in Sleidinge. “Dat we er dagelijks mee doorgaan, toont hoe groot onze passie is. We zijn heel tevreden met deze film, die zeer geslaagd en waarheidsgetrouw is, die heel weerbare mensen toont en die een positieve boodschap brengt over onze beroepsgroep, die al te vaak onterecht negatief in beeld wordt gebracht. De andere gezinnen in de documentaire zijn trouwens jonge mensen. Het stemt mij zeer hoopvol dat zij vandaag nog spreken over investeren en innoveren, omdat ze geloven dat ze de consument dichter bij de boer kunnen brengen.”

Wie de film wil gaan bekijken, kan dat vanaf maandag 17 december in cinema Sphinx in Gent. In mei en juni 2019 volgen er nog vertoningen op enkele Oost-Vlaamse boerderijen, en er komt ook nog een publicatie gebaseerd op de gesprekken die de makers hadden met de 23 landbouwgezinnen die begin 2017 werden bezocht in voorbereiding op de documentaire.

Bron: VILT
Beeld: Victoria Deluxe