Enquête bij Europese landbouwers over precisielandbouwtechnieken (PAT)

Is technologie de manier om de landbouw te verbeteren?

Achtergrondinformatie

Precisielandbouw is een geïntegreerd gegevens- en productiegestuurd landbouwsysteem dat erop is gericht de landbouwproductie in haar geheel efficiënter, productiever en winstgevender te maken en tegelijkertijd de ongewenste milieueffecten ervan zoveel mogelijk te beperken.

In de landbouw staan de brutomarge en winstgevendheid meer en meer onder druk, en precisielandbouw-technologieën kunnen ertoe bijdragen dat landbouwbedrijven vanuit economisch, maatschappelijk en ecologisch oogpunt beter gaan presteren.

Bij deze technologieën gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van informatietechnologie, plaatsbepaling met satelliet, teledetectie en het verzamelen van gegevens dicht bij de bodem (proximal sensing). Een van de toepassingen is locatiespecifiek gewasbeheer, een methode waarbij beslissingen over het gebruik van hulpbronnen en agronomische praktijken beter worden afgestemd op de bodem- en gewaskenmerken, die van akker tot akker variëren.

De toepassing van precisielandbouwtechnologieën levert onder meer de volgende voordelen op:

  • hoger inkomen voor de landbouwers

  • geoptimaliseerde productie-efficiëntie

  • minder uitstoot in het milieu

  • betere aanpassing aan en bestendigheid tegen slechte weersomstandigheden

  • efficiëntere uitvoering van werkzaamheden

  • minder vermoeiende arbeidsomstandigheden

De enquête is bedoeld voor landbouwers in alle 28 lidstaten van de Europese Unie, ongeacht of ze al dan niet precisielandbouwtechnologieën toepassen. Ze moet een totaalbeeld opleveren van de kennis, de acceptatie en het gebruik van deze technologieën.

Tegelijk met deze enquête vinden soortgelijke enquêtes plaats onder bedrijven in de machinebouwsector en onder overheidsinstanties. De enquête wordt georganiseerd door de Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca, het Europese netwerk van nationale verenigingen van fabrikanten van landbouwmachines CEMA, DG AGRI (directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling) van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie, het Europees Bureau voor statistiek Eurostat en het Europees Milieuagentschap.

U kan de enquête invullen via volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-PAT-EU-2018?surveylanguage=NL 

Deadline is eind januari 2019.

Alvast dank voor uw medewerking.

Voor nadere informatie over de enquête kunt u contact opnemen met  PATsurvey.WEnR@wur.nl of kijken op https://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/background-note-data-collection-on/at_download/file.