Beheerovereenkomsten nu ook online terug te vinden

Landbouwers die hun beheerovereenkomsten willen raadplegen, een nieuwe beheerovereenkomst willen aanvragen of een wijziging aan een bestaande beheerovereenkomst wensen, kunnen dat vanaf nu ook online doen via het e-loket beheerovereenkomsten. Het nieuwe loket is bereikbaar via het Mestbankloket. “Voor zowel de landbouwer als voor de Vlaamse Landmaatschappij wordt het administratief beheer sterk vereenvoudigd” zegt Leen Van den Bergh, woordvoerder van VLM. “Maar ook de kosten worden gedrukt en de communicatie verloopt efficiënter.” Wie geen toegang heeft tot het internet, kan de aanvragen nog altijd per post of tegen ontvangstbewijs indienen.

Een beheerovereenkomst is een vijfjarige verbintenis die een actieve landbouwer kan aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De landbouwer levert dan extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit op zijn landbouwbedrijf. Het gaat om inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. In ruil krijgt de landbouwer een vergoeding voor het extra werk en het inkomstenverlies.

Aanvullend op de bestaande dienstverlening via de bedrijfsplanners, kunnen landbouwers vanaf nu ook gebruikmaken van een online loket voor hun beheerovereenkomsten. “Ze kunnen er zowel terecht voor het raadplegen van hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten, als voor de aanvraag van een terreinbezoek, een nieuwe beheerovereenkomst of de wijziging van een bestaande overeenkomst”, legt Leen Van den Bergh, woordvoerder van VLM, uit. “Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten te valideren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden.”

Het e-loket is als een afzonderlijke functionaliteit geïntegreerd in het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers binnen één en dezelfde digitale omgeving zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank raadplegen. “Om veilig in te loggen, hebben de gebruikers hun elektronische identiteitskaart (eID) of federaal token nodig”, zegt Leen Van den Bergh. Het e-loket beheerovereenkomsten is alleen toegankelijk voor landbouwers die geïdentificeerd zijn bij het Departement voor Landbouw en Visserij. “We moedigen landbouwers dan ook aan de mogelijkheden van de digitale dienstverlening zo veel als mogelijk te gebruiken.”

De Vlaamse Landmaatschappij maakte ook een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie werpt een blik op de resultaten van de voorbije programmaperiode. “De brochure geeft een mooi overzicht van de beheerovereenkomsten vandaag”, klinkt het. “Ze gaat in op de voornaamste terreinresultaten van de voorbije programmaperiode, staat stil bij de opinies van de voorzitters van Boerenbond, Natuurpunt en de gedelegeerd bestuurder van VLM, en bekijkt hoe de samenwerking tussen de landbouwers, bedrijfsplanners van VLM en andere partners verloopt.”

Bron: VILT, 14 januari 2019