12,5 miljoen voor innovatie en verduurzaming

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege trekt vier miljoen euro steun uit voor de verdere versterking van de duurzaamheid van de agrovoedingsketen. “De steun is bedoeld voor een diverse groep van ondernemingen actief in de agrovoedingssector”, klinkt het. Een aanvraag indienen, kan nog tot 15 maart. Daarnaast lanceert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ook de oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’. Met een budget van 8,5 miljoen euro wil het VLIF innovatieve investeringen in de land- en tuinbouw faciliteren. Een aanvraag indienen voor deze oproep kan nog tot 31 maart.

Vanaf vandaag tot en met 15 maart 2019 kunnen bedrijven uit de agrovoedingssector een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor investeringen om de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten te verhogen. “Voor deze oproep stelt de minister vier miljoen euro beschikbaar”, laat het departement weten. “Hiervan wordt twee miljoen euro gereserveerd voor projecten rond duurzaam waterbeheer en een half miljoen euro voor projecten omtrent mitigerende investeringen in het kader van de kilometerheffing. De rest van het budget is beschikbaar voor andere investeringen.”

Een breed gamma van begunstigden komt in aanmerking: zowel bedrijven actief in de primaire verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten, als coöperatieve groepen van landbouwers, producentenorganisaties, kleine groepen van land- en tuinbouwbedrijven, een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven of een coöperatie van een supermarktketen met enkele boeren, ... Er wordt gewerkt met een vast subsidiepercentage van 30 procent. Enkel de beste projecten krijgen een subsidie.

Naast duurzaamheid is ook innovatie in de land- en tuinbouw belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot en met 31 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. “De subsidie biedt hen de kans zo een innovatief investeringsproject te realiseren”, klinkt het. “Met dit instrument kunnen land- en tuinbouwers met sterke en vernieuwende ideeën innovatiesteun krijgen.”

De oproep 2019 is de vierde oproep met een totaalbudget van 8,5 miljoen euro. 4,25 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen in het kader van duurzaam waterbeheer. De overblijvende 4,25 miljoen euro staat open voor alle innovaties. “De steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, komen ook begeleidingskosten in aanmerking voor de subsidie.”

Meer info over VLIF-investeringssteun voor de agrovoedingsindustrie vind je hier. Alles over steun voor innovatieve projecten staat hier gebundeld.

Bron: VILT, 14 januari 2019