Stem op uw favoriet project van de Rural Inspiration Awards!

De Rural Inspiration Awards erkennen inspirerende initiatieven die worden gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), dat bijdraagt tot een meer concurrerend, duurzaam en inclusief landelijk Europa.

De 'awards' omvatten vijf categorieën:

  • verbetering van het concurrentievermogen van plattelandsgebieden
  • milieu- en klimaatactie
  • heropleving van het platteland
  • sociale inclusie
  • LEADER

Een deskundige jury selecteert één winnaar per categorie en een zesde winnaar wordt geselecteerd op basis van de resultaten van deze publieke stemming.

U kan stemmen op één project van de 25 genomineerde nominaties die u op deze website kunt terugvinden. Deze stemmingsprocedure is mogelijk tot en met 11 april (12u).

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Brussel op 11 april 2019, in het kader van 'networX - Inspiring Rural Europe', het evenement dat inzet op 10 jaar 'netwerken' op het platteland.

De Rural Inspiration Awards zijn een initiatief van het ENRD (European Network for Rural Development).