Provincie Limburg zet in op plattelandsprojecten in het kader van bodem- en waterbeheer en landbouw educatieve projecten binnen het programma LEADER

De provincie Limburg zet in 2019 verder in op innovatieve plattelandsprojecten binnen Kempen en Maasland en de regio Haspengouw in het kader van het Europees Leaderprogramma binnen de provincie. Er wordt een budget van 730.000 euro voorzien voor projecten binnen de thema’s ‘Bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en Natuureducatie’ in beide gebieden. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op 65% cofinanciering.

“Met deze nieuwe oproepen zetten we specifiek in op projecten die werk maken van een kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer en de kloof tussen de landbouwer en de plattelandsgebruiker verkleinen door belevingsvolle en educatieve activiteiten op te zetten en belevingselementen toe te voegen”, aldus gedeputeerde en voorzitter van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland en Haspengouw Inge Moors. Projecten met een duidelijke hefboomwerking en effecten op lange termijn, genieten steeds de voorkeur.

Leader Haspengouw

Binnen het Leadergebied Haspengouw ten zuiden van de provincie wil men zich richten op projecten die in de regio de bodem- en de waterkwaliteit en het beheer ervan verbeteren. Acties inzake bodemerosie vormen een meerwaarde worden gezien, alsook projecten die de droogteproblematiek centraal stellen.

Daarnaast is er ook ruimte voor projecten die voor een educatieve meerwaarde zorgen in Haspengouw, zowel voor specifieke doelgroepen als voor het grote publiek. Voorbeelden hiervan zijn educatieve leer- en wandelpaden, het plaatsen van ruimtelijke belevingselementen in de regio, …

Goedgekeurde projecten binnen de regio Haspengouw kunnen ten vroegste starten op 1 november 2019 en hebben een projectperiode tot uiterlijk 30 juni 2022. Nieuwe projecten kunnen aangemeld worden tot en met dinsdag 14 mei 2019 (12u00).

Leader Kempen en Maasland

Plaatselijke Groep Kempen en Maasland wil met deze oproep eveneens inzetten op projecten die werk maken van een kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer. Daarnaast is er ook ruimte voor projecten die de kloof tussen de landbouwer en de plattelandsgebruiker in de regio verkleinen door het verbeteren van landbouw- en natuureducatie of door ontwikkeling van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen. Door de aanwezigheid van de wolf en everzwijnen in onze contreien en de hier aan specifieke problematiek ziet de Plaatselijke Groep preventieve en sensibiliserende projecten rond de wolf en everzwijnen als een belangrijke meerwaarde.

Goedgekeurde projecten binnen de regio Kempen en Maasland kunnen ten vroegste starten op 1 november 2019 en hebben een projectperiode tot uiterlijk 30 juni 2022. Nieuwe projecten kunnen aangemeld worden tot en met woensdag 15 mei 2019 (16u00).

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be.