Nu zaterdag ontdek je wat Europa op het terrein doet

In de aanloop naar de Europese verkiezingen is Europadag een opportuniteit om te ontdekken hoe de EU een impact heeft op ons dagelijks leven. De Europese instellingen in Brussel gooiden vorig weekend hun deuren open. In de kustprovincie wordt aanstaande zaterdag ‘Europa in je Buurt!’ in Oostende gevierd. Je kan er in het stadscentrum terecht voor een leuke mix van straatanimatie, knutselactiviteiten, allerlei proevertjes en informatie over projecten waarin Europa investeerde. Wie dol is op frietjes van zoete aardappel (bataat) zal het bijvoorbeeld interesseren dat de teelt van deze Zuid-Amerikaanse knol in onze regio volop onderzocht wordt. Hoe Europese subsidies een hefboom kunnen zijn voor boeiende ontwikkelingen, maakt het Vlaams Ruraal Netwerk diezelfde zaterdag ook duidelijk door opendeur te houden bij landbouwbedrijven en plattelandsinitiatieven.

Europadag is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Officieel wordt het op 9 mei gevierd, de verjaardag van de historische Schuman-verklaring. In een toespraak in Parijs in 1950 presenteerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman zijn ideeën voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa, waardoor een nieuwe oorlog in Europa ondenkbaar zou worden. Nog geen jaar later was het oprichtingsverdag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) een feit. Schumans voorstel wordt gezien als de eerste aanzet tot wat later de Europese Unie zou worden.

De Europese instellingen in Brussel hielden op 4 mei reeds hun opendeur. Zaterdag 11 mei kan je naar Oostende afzakken voor ‘Europa in je Buurt!’. Op het Sint-Petrus en Paulusplein in Oostende wacht bezoekers een leuk familie-evenement. Je kan er proeven en beleven wat Europa doet in je buurt. Dat proeven mag je in een aantal gevallen letterlijk nemen, want er worden hoeve-ijsjes aangeboden en de vzw Oostendse Visbakkers zorgt voor ambachtelijk gebakken pladijs. Kinderen kunnen er met plastic afval uit zee een juweel knutselen, wat kan tellen als sensibilisering voor mariene vervuiling. Dit kadert in het project Clean Sea, bedoeld om kustgebruikers te informeren over de oorsprong van marien afval, de gevolgen voor het zeeleven en de dagelijkse acties die leiden tot afvalreductie.

Yacobat is een mooi voorbeeld van een project dat Europa subsidieert om voor de (West-)Vlaamse landbouw mee het verschil te maken. De Katholieke Hogeschool Vives Zuid verzamelde een netwerk van geïnteresseerden om zich heen die de knollen yacon en bataat effectief gaan telen. Zij zullen teeltkennis opbouwen en uitwisselen, en het marktpotentieel van beide subtropische gewassen in West-Vlaanderen onderzoeken. Verwerking door de industrie is een mogelijkheid die onder de loep wordt genomen, evenals de verkoop voor eenvoudige keukenbereidingen. Vooral het gebruik van yacon als suikervervanger biedt veel perspectieven.

De Europese subsidies voor zulke projecten komen van één van de vier EU-fondsen die in onze regio actief zijn. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten rond innovatie, ondernemerschap, de koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. In de huidige programmaperiode 2014-2020 werden al meer dan 190 projecten in zeer diverse domeinen ondersteund, goed voor een investering van ongeveer 150 miljoen euro. Onder meer de fiets-o-strade langs het Schipdonkkanaal tussen Knokke en Maldegem genoot langs deze weg Europese ondersteuning. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de positie van mensen op de arbeidsmarkt verbeteren. In Vlaanderen worden de middelen bijvoorbeeld gebruikt om meer kwetsbare bevolkingsgroepen opnieuw perspectieven te bieden op een baan.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFZMV) ondersteunt zowel de visserij als de aquacultuur. Lezers van VILT zullen het best vertrouwd zijn met het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is plattelandsontwikkeling en daar gaat cofinanciering naar toe via ELFPO. Vlaanderen geeft concreet invulling aan het Europese plattelandsbeleid via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Wil je daar meer over weten, dan kan je zaterdag niet alleen terecht in Oostende maar verspreid over de vijf Vlaamse provincies ook bij een dozijn landbouwbedrijven en plattelandsinitiatieven. Het Vlaams Ruraal Netwerk nodigt namelijk iedereen uit om te komen ontdekken op welke manier in ons platteland wordt geïnvesteerd. Inschrijven voor de bedrijfsbezoeken en activiteiten in het kader van ‘Land InZicht!’ is niet nodig. Via de campagnewebsite vind je terug wat er in jouw buurt plaatsvindt.

Voor het Vlaams Ruraal Netwerk is dit de eerste maal dat ze zich op deze schaal tot burgers wenden met de boodschap om te komen ontdekken waar en hoe het plattelandsbeleid het verschil maakt. “We hopen veel geïnteresseerden te bereiken, burgers in de eerste plaats want boeren zijn dikwijls beter bekend met PDPO-maatregelen omdat ze net als de partners achter een plattelandsproject zelf betrokken partij zijn”, zegt Ariane Van Den Steen, terwijl ze de laatste voorbereidingen treft voor Land Inzicht!. De aankondiging van de activiteit is daarom breder opgevat dan alleen landbouwpers. Van Den Steen vermoedt dat het voor de landbouwers die hun deuren openzetten best een spannende dag wordt omdat het voor de meesten nieuw is om groepen te ontvangen. “Het zijn met andere woorden niet alleen de landbouwers die moeten leven van de persoonlijke contacten met de consument die bereid zijn om te tonen waar ze mee bezig zijn”, verwijst ze naar de Week van de Korte Keten die momenteel ook loopt.

Meer info: Europa in je Buurt!
Meer info: Land InZicht!

Bron: Vilt, 9 mei 2019