Europese consultatie over de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Publieke bevraging door de Europese Commissie

Op 7 september 2020 lanceerde de Europese Commissie een openbare consultatie over de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden! De meningen over de toekomst van plattelandsgebieden in de EU en hun inwoners zijn eind juni 2021 gebundeld in een rapport.

Toolkit langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 2040

Op deze pagina vindt u alle documenten m.b.t. de toolkit voor de begeleiding van workshops m.b.t. de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. Deze documenten zijn allemaal vertaald in het Nederlands en blijven ook bruikbaar voor een interessante oefening binnen uw eigen plattelandsgebied.

 

Meer info

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden te ontwikkelen. Om een ​​dergelijke visie te verwezenlijken, was het nodig om te beoordelen hoe het leven op het platteland van Europa is én in kaart te brengen wat belangrijk is voor hun welvaart. Deze openbare raadpleging droeg bij aan dit proces door de perceptie en standpunten van Europeanen over een reeks onderwerpen te verzamelen, waaronder:

  1. De behoeften van plattelandsgebieden vandaag
  2. Wat maakt de plattelandsgebieden aantrekkelijk
  3. Kansen voor de toekomst van plattelandsgebieden
  4. Bestuur op het platteland