Publieke consultatie zomer 2019

Tijdens de zomer van 2019 organiseerden het Vlaams Ruraal Netwerk en het Departement Landbouw en Visserij via deze website een publieke bevraging over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het Departement Landbouw en Visserij staat namelijk in voor de coördinatie van het GLB Strategisch Plan. Iedereen kon voorstellen doen rond maatregelen en beleidskeuzes binnen een aantal thema’s.

De resultaten van deze bevraging werden meegenomen bij de interne voorbereiding van het nieuwe GLB Strategisch Plan. In totaal hebben we zo’n 135 antwoorden ontvangen, verspreid over negen verschillende thema’s:

  • Gewas – en biodiversiteit: 27 voorstellen

  • Economische weerbaarheid: 42 voorstellen

  • Innovatie binnen de land – en tuinbouwsector: 4 voorstellen

  • Klimaat: 12 voorstellen

  • Leefbaar platteland: 2 voorstellen

  • Milieu: 21 voorstellen

  • Sectorale maatregelen: 7 voorstellen

  • Jonge landbouwer: 2 voorstellen

  • Overig: 18 voorstellen

Uit de bevraging blijkt een grote bezorgdheid over milieu, klimaat en biodiversiteit, en de economische weerbaarheid van de land – en tuinbouwsector. Deze bezorgdheid kwam zowel tot uiting in de vorm van voorstellen tot aanpassing van bestaande maatregelen, als in de vorm van  voorstellen voor nieuwe maatregelen.

Momenteel werken de betrokken collega’s verder aan de uitwerking van het nieuwe GLB. Vanuit het Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Ruraal Netwerk bedanken we jullie alvast voor de voorstellen en voor de interesse die jullie tonen.

Hier kunt u de Excel met een overzicht van de antwoorden bekijken en downloaden: Samenvatting antwoorden bevraging brede publiek - GLB na 2020