In de pers

Eind november 2017 stelde Phil Hogan, de Europese commissaris van landbouw, de krijtlijnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020 voor. Volgens de plannen krijgen de lidstaten de verantwoordelijkheid om zelf een strategisch plan uit te stippelen voor het bereiken van hun doelstellingen, dat vervolgens door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd. De lidstaten zouden meer vrijheid krijgen bij de implementatie van het landbouwbeleid.

De tekst en bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

In deze rubriek kunt u artikels terugvinden die betrekking hebben op het GLB na 2020.