8 miljard euro Europese steun moet veerkracht landbouwers versterken

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over een EU-herstelpakket voor landbouwers, voedselproducenten en plattelandsgebieden. Daarmee zal zo’n acht miljard euro aan steun vervroegd ingezet kunnen worden. “Europa toont zo concrete solidariteit met een sector die, zelfs in de donkerste dagen van de COVID-19-pandemie, de EU-burgers nooit in de steek heeft gelaten”, klinkt het. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad.

Het Europees Parlement en de Europese Raad van ministers van Landbouw zijn overeengekomen om alle middelen uit het EU-herstelinstrument voor plattelandsgemeenschappen, vervroegd in te zetten in 2021 en 2022. De Europese Commissie had voorgesteld om die middelen pas tussen 2022 en 2024 vrij te maken. “Ongeveer 30 procent van de 8,07 miljard euro aan steun zal in 2021 beschikbaar komen en de resterende 70 procent zou in 2022 worden vrijgemaakt”, klinkt het bij de onderhandelaars.

  • Ten minste 37 procent van de herstelgelden gaan naar biologische landbouwers, milieu- en klimaatacties en dierenwelzijn.

  • Minstens 55 procent van het fonds zal jonge boeren ondersteunen bij het opstarten van een bedrijf en bij investeringen op het bedrijf die bijdragen aan een veerkrachtig, duurzaam en digitaal herstel.

  • Het aandeel van de herstelfinanciering dat de EU-landen aan milieuvriendelijke praktijken zullen besteden, mag niet lager zijn dan het percentage van de EU-portefeuille voor plattelandsontwikkeling dat zij momenteel aan dit doel besteden.

  • EU-landen zullen geen extra geld uit hun nationale begroting hoeven bij te dragen.

“We zijn erin geslaagd de EU-financiering voor het herstel in recordtijd veilig te stellen om de veerkracht en duurzaamheid te vergroten en de sector te digitaliseren en niet alleen de ‘business-as-usual’-oplossingen te financieren”, reageert Europees Parlementslid en rapporteur Paolo De Castro. “Nu moeten we de onderhandelingen over de GLB-regels voor 2021 en 2022 snel afronden, zodat we tegen het einde van het jaar relevante regels hebben goedgekeurd om de boeren te helpen in de toekomst veerkrachtiger te zijn”, aldus de voorzitter van de Landbouwcommissie, Norbert Lins.