Europees parlement keurt overgangsregulering GLB goed

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de overgangsregulering voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd. “Stabiliteit, zekerheid en continuïteit: dat is wat onze boeren nodig hebben”,zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).“Deze overgangsperiode is noodzakelijk om de steun voor onze landbouwers in deze periode ononderbroken te garanderen.” Het huidige GLB loopt eind dit jaar immers af terwijl de onderhandelingen over het nieuwe GLB nog niet zijn afgerond.

Omdat de lidstaten nog geen akkoord bereikt hebben over de meerjarenbegroting, lopen de onderhandelingen over het GLB ook vertraging op. Met de brexit verliest de EU bovendien een rijk land dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro meer betaalde dan het terugkreeg. Om dat gat te dichten, moet dus extra financiering gevonden worden. Maar geen enkel land staat hiervoor te springen. Het enige alternatief is dat er bespaard zal moeten worden of dat er andere inkomstenbronnen moeten worden gevonden. Voor landbouworganisaties is een besparing op het GLB uit den boze.

“De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde vandaag een goed rapport met duidelijke regels en een sterk financieel kader dat dezelfde middelen als het huidige GLB moet hebben”, aldus Vautmans. “Aangezien de besprekingen over het GLB en de meerjarenbegroting vertraging oplopen én het feit dat lidstaten ook tijd moeten krijgen om het nieuwe GLB voor te bereiden, is het ook belangrijk dat het Parlement de mogelijkheid voorziet om de overgangsperiode van één jaar met een extra jaar uit te breiden. Nu is het belangrijk dat men, na stemming in de plenaire vergadering, in de trilogen (het overleg tussen de Commissie, de Raad en het parlement, nvdr.) snel tot een akkoord komt.”

Het rapport roept verder op tot meer flexibiliteit voor de lidstaten voor hogere cofinanciering en het vermogen om meer te doen aan maatregelen op het gebied van landbouw en milieu. Bovendien weerspiegelt het de toegenomen vraag naar marktmaatregelen om de door Covid-19 veroorzaakte verstoorde situatie aan te pakken, en stelt het eenvoudiger nationale fiscale maatregelen voor waarmee de lidstaten tijdens de overgangsperiode efficiëntere staatssteunmaatregelen kunnen uitvoeren.

De Europese Commissie lanceerde in juni 2018 drie wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2020, met de bedoeling om ze tijdens de vorige legislatuur af te werken. Er werd in april 2019 over de drie rapporten gestemd in de landbouwcommissie, maar nog niet door de volledige plenaire vergadering. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werd namelijk beslist om bepaalde artikels te heropenen. De plenaire stemming was voorzien voor juni/juli 2020, maar door het coronavirus hebben de onderhandelingen vertraging opgelopen. Men mikt nu op stemming in plenaire vergadering in oktober 2020. Vervolgens kunnen de onderhandelingen met de Raad en Commissie starten.


Bron: Vilt, 29 april 2020