Wojciechowski is de nieuwe Europese landbouwcommissaris

De Poolse kandidaat-eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski krijgt dan toch groen licht van het Europees Parlement. De Pool gaf tijdens een eerste hoorzitting op 1 oktober een bijzonder zwak optreden, maar deed het bij zijn herexamen een pak beter. “Ik ben vastbesloten om te zorgen voor veilig en betaalbaar voedsel voor onze burgers en een redelijke levensstandaard voor onze boeren”, reageerde de kersverse landbouwcommissaris. “Ik kom zelf uit een landelijk gebied in Polen en ben er vast van overtuigd dat we onze plattelandsgemeenschappen moeten steunen.”

De verkozen voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de Pool Janusz Wojciechowski de portefueille Landbouw toebedeeld. Wojciechowski, zelf jarenlang lid van de commissie Landbouw in het Europees Parlement, gaf tijdens zijn eerste hoorzitting nochtans bijzonder vage antwoorden. Op een vraag over wat hij wil doen voor kleine landbouwers die gevolgen ondervinden van handelsverdragen met bijvoorbeeld Argentinië of Brazilië, antwoordde hij bijvoorbeeld dat hij ‘voorstellen’ zou indienen.

De commissie Landbouw was niet onder de indruk, en Wojciechowski moest zeven schriftelijke vragen beantwoorden en terugkeren naar het parlement voor een herkansing. Die verliep al heel wat beter. “We concluderen dat mijnheer Wojciechowski beter voorbereid was dan voor zijn eerste hoorzitting”, zei commissievoorzitter Norbert Lins. “De coördinatoren waren tevreden met zijn vastberadenheid om voor de landbouwsector te vechten. We feliciteren hem met zijn ondersteuning, en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”

“Ik ben vereerd om deze functie op mij te mogen nemen op een cruciaal moment voor de EU en voor de toekomst van de Europese landbouw”, reageerde Janusz Wojciechowski. “De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal van cruciaal belang zijn voor de toekomst van onze boeren en burgers. We moeten inspelen op hun behoeften. We moeten zorgen voor een modern, doeltreffend en vereenvoudigd beleid. Daarnaast moeten we een koolstofneutraal continent worden en de klimaatverandering aanpakken. We hebben een langetermijnvisie nodig voor onze landelijke gebieden. Het vinden van de juiste balans tussen deze doelstellingen zal een wezenlijk onderdeel van mijn functie zijn.”

“We verwachten dat hij zich aan zijn beloftes houdt, het werk aan de hervorming van het GLB zonder onnodige vertraging versnelt en de sector toekomstbestendig maakt door onze jonge boeren te ondersteunen en innovatie en concurrentievermogen te vereenvoudigen”, reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Ik kijk alvast uit naar een vruchtbare en effectieve samenwerking in het belang van onze boeren.” Janusz Wojciechowski volgt Phil Hogan op, die de komende legislatuur de positie van Europees handelcommissaris zal bekleden.

Bron: VILT