Overgangsmaatregelen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2022

Op 1 januari 2021 zou het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027 gestart zijn, maar het beslissingsproces liep vertraging op door de Europese verkiezingen, de lancering van de Green Deal en de Farm-to-fork strategie, de Europese meerjarenbegroting .... Daarom heeft de Europese Unie overgangsmaatregelen genomen voor 2021 en 2022.

Door die overgangsmaatregelen kunnen de betalingen aan landbouwers en begunstigden van gekoppelde steun en plattelandsontwikkelingsprojecten blijven doorgaan. Meer informatie vindt u in dit filmpje. In 2022 kan als overgang naar de ecoregelingen al worden ingestapt op 5 mogelijke pre-ecoregelingen.

Pre-ecoregelingen 2022

Op 10 september 2021 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit definitief goed. Daarmee is een eerste stap gezet in de goedkeuringsprocedure van nieuwe subsidiemaatregelen. Het ministerieel besluit voor de pre-ecoregelingen moet in het najaar nog worden goedgekeurd. Daarom zullen sommige passages in de pre-ecoregelingen nog onder voorbehoud blijven staan.

In opstap naar de ecoregelingen van 2023 worden in 2022 de volgende éénjarige pre-ecoregelingen gelanceerd:

De subsidie kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2022.