Nodenanalyse

De uitkomst van de publieke bevragingen heeft samen met inzichten uit ons tweejaarlijks landbouwrapport en andere brondocumenten van allerhande stakeholders geleid tot een uitgebreide analyse die de noden van de Vlaamse landbouwsector, het milieu en het Vlaamse platteland in kaart brengt.

Een ontwerpversie van de nodenanalyse werd in het najaar van 2018 voorgelegd aan de klankbordgroep. Dat zijn de meest relevante stakeholders voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Op basis van de input die deze klankbordgroep leverde, werd de nodenanalyse verder aangepast.

U vindt dit document hier terug: Nodenanalyse GLB na 2020 (PDF).