Voorstellen Europese Commissie

In deze rubriek komen alle voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de toekomst van de land- en tuinbouwsector.

Zo presenteerde de Europese Commissie op 1 juni 2018 een aantal wetsvoorstellen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode vanaf 2023. De bedoeling van deze voorstellen is het GLB beter af te stemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering en generatiewissel, en tegelijkertijd de Europese landbouwers te blijven steunen om de landbouw duurzaam en concurrerend te houden.

In mei 2020 presenteerde ze ook de Farm-to-Fork-strategie, die kadert binnen de Green Deal die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken.

Meer informatie vindt u in de tabbladen links.