GLB-voorstel Europese Commissie

Op 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie een aantal wetsvoorstellen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020 gepresenteerd. De bedoeling van deze voorstellen is het GLB beter af te stemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering en generatiewissel, en tegelijkertijd de Europese landbouwers te blijven steunen om de landbouw duurzaam en concurrerend te houden.

De Europese Unie streeft bij haar begroting naar een pragmatische, moderne en langetermijnplanning voor de periode 2021-27, want ze wil resultaten boeken waar de mensen in Europa echt wat aan hebben. De Commissie stelt voor het budget voor het GLB licht te verminderen, met ongeveer 5%, omdat er in de toekomstige Unie met 27 leden minder geld zal binnenkomen.

Meer info