Toegankelijkheidsverklaring

Deel 1

Het Vlaams Ruraal Netwerk streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://ruraalnetwerk.be.

In hoeverre leeft ruraalnetwerk.be de richtlijnen na?

Op 12 februari 2020 heeft deze website opnieuw het Anysurfer-label behaald. Deze website voldoet volledig aan WCAG 2.1 niveau AA (wettelijke norm).

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last:

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 februari 2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld aan de hand van een feitelijke evaluatie van de naleving door de website van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102: een beoordeling door een derde partij, namelijk Anysurfer (vzw Blindenzorg Licht en Liefde).

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 18 februari 2020.

Feedback en contactgegevens

U kunt over de toegankelijkheid van https://ruraalnetwerk.be of over deze toegankelijkheidsverklaring contact met ons opnemen. Stuur dan een bericht naar vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Handhavingsprocedure

U heeft een bericht gestuurd naar vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Stuur dan uw klacht naar wim.stoop@lv.vlaanderen.be of inse.jehaes@lv.vlaanderen.be.

Deel 2

De website van het Vlaams Ruraal Netwerk behaalde het AnySurfer-label opnieuw op 12 februari 2020.

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's, downloadbare documenten en filmpjes voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Hierbij laten we onze website screenen volgens WCAG 2.1 niveau AA (wettelijke norm). Dit is gebeurd door AnySurfer, het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

  • U kan de letters op elke webpagina groter maken.
  • U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
  • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont u de plaats van de pagina in de structuur van de website.
  • Alle pagina's bevatten een zoekformulier.
  • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving. Zuiver decoratieve grafische elementen bevatten een lege beschrijving.
  • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg, links zijn onderlijnd of in vet weergegeven.
  • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.
  • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
  • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
  • De website is bruikbaar zonder muis.

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen.

Voor algemene problemen of opmerkingen over de website; contacteer ons via vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be of telefonisch tijdens de werkuren: 02 552 77 39.

Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.