'Europa in je buurt' vanuit je kot

Wist je dat op 9 mei 1950 de aanzet werd gegeven voor de éénwording van Europa?

Met Europa in je Buurt! willen we samen deze Europese feestdag vieren. Aan de hand van een aantal projecten waarin de voorbije jaren met Europese middelen geïnvesteerd werd, laten we zien dat Europa veel dichter bij is dan vaak gedacht wordt en een belangrijke rol speelt in ieders leven.

Europa in je buurt! vieren we dit jaar vanuit ons kot. Met de steun van Europa en Vlaanderen gaan verschillende projecten op zoek naar oplossingen voor de huidige uitdagingen. Via 'Europa in je buurt!' zetten we graag een aantal Europese initiatieven in de kijker en laten we hen zelf vertellen hoe ze op een innovatieve manier antwoorden bieden. 

Landbouwer Arne van De Zonnekouter uit Zulte vertelt hoe ze extra inzetten op korte keten en hoe ze door de toepassing van agroforestry een aantal uitdagingen het hoofd willen bieden.

www.europinjebuurt.be 

#EUindebuurtvanjekot!