Goede plattelandsvoorbeelden uit de EU die inspelen op de coronacrisis

Het Vlaams Ruraal Netwerk is bezig met het verzamelen van goede voorbeelden uit Vlaanderen m.b.t. het inspelen op de coronacrisis. Deze zullen we ook op onze website publiceren.

Het ENRD (Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling) heeft al heel wat voorbeelden verzameld uit de EU en kunt u terugvinden op hun website. Enkele voorbeelden hieronder kunnen u alvast ook inspireren...

  • België - Wallonië: drive-in om lokaal voedsel te kopen (zie ook video)
  • Nederland: online platform waar mensen lokaal voedsel kunnen kopen. Zowel landbouwers zelf kunnen zich aanmelden (om producten te leveren) als vrijwilligers (om producten te leveren en/of reclame te maken)
  • Italië: gezinnen kunnen groenten en fruit kopen bij de lokale boeren, die ze op hun beurt geven aan gezinnen in armoede (initiatief heet ‘Spesa sospesa’)
  • Roemenië: Ministerie van Landbouw en Platteland heeft een online platform gemaakt waar landbouwers hun beschikbare producten kunnen aanbieden. Op die manier ondersteunen ze de sector en faciliteren ze tegelijkertijd de dialoog met grote winkelketens om samen een oplossing te zoeken m.b.t. de coronacrisis.
  • Portugal: het Portugees Ruraal Netwerk heeft goede voorbeelden verzameld (landbouwers, LEADER-initiatieven …) m.b.t. het platteland dat inspeelt op Covid-19. Het omvat initiatieven zoals een online platform om de lokale voedselconsumptie te stimuleren, bedrijven die handdesinfecterende gels produceren die normaliter bier en sterke drank maken, maar ook landbouwers die helpen om de straten met desinfecterentende middelen te spuiten.
  • Spanje – LEADER: Verschillende Plaatselijke Groepen hebben projecten opgezet, zoals een online website met museumexposities, concerten en virtuele uitstapjes naar prachtige dorpen, die tijdens de lockdown amusement en onderwijs bieden; een sociaal cateringinitiatief …
  • Schotland - LEADER:  Plaatselijke Groep ‘Rural Perth & Kinross LEADER’ hebben een nieuwsbrief uitgebracht die laat zien hoe sommige van hun projecten reageren op de coronacrisis. Enkele voorbeeldprojecten: het gebruik van 3D-printers om hoofdschermen te maken voor de zorgsector; kwetsbare kinderen te ondersteunen met puzzels, spelletjes en knutselgerief; het omvormen van een gemeenschapscentrum tot een voedselbank voor de plaatselijke bevolking...
  • Italië: Demobedrijven stellen hun bedrijf open voor kinderen van ouders die opnieuw moeten gaan werken (wel enkel outdoor-activiteiten).