www.helpdeoogst.be - seizoensarbeid

Land- en tuinbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders kunnen hun vacatures plaatsen op de nieuwe website www.helpdeoogst.be. Ze kunnen aangeven wat voor werk er is en voor welke periode. Dit kan via de computer, maar ook telefonisch. De tewerkstellingsdienst van Vlaanderen, VDAB, werkt hiervoor samen met landbouworganisaties (‘Boerenbond’, ‘ABS’ en ‘Verbond Belgisch Tuinbouwveilingen’). Deze organisaties vragen landbouwers om hun vacatures op de website van VDAB te plaatsen. VDAB zoekt vervolgens naar geschikte werkkrachten. De landbouwers worden op hun beurt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het welzijn van hun werknemers te garanderen.

Heb je interesse in een baan bij een boer in de buurt, dan kun je je ook eenvoudig aanmelden via de website. Dit kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of gemeentewerkers zijn. De federale maatregel maakt ook het werken in de land- en tuinbouw mogelijk voor de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven om in de land- en tuinbouw te gaan werken, kunnen ze 75% van hun dagelijkse uitkering voor tijdelijke werkloosheid combineren met een inkomen in de land- en tuinbouw, na goedkeuring van de maatregel door de overheid.

De jobs verschillen: dit kan gaan over oogsten, maar bijvoorbeeld ook over het sorteren of verpakken van producten. De interviews worden telefonisch of via videochat afgenomen. De website legt ook de modaliteiten uit, afhankelijk of je tijdelijk werkloos, vrijwilliger of gepensioneerd bent.

 

Campagnebeeld van www.helpdeoogst.be - persoon die aperitieftomaatjes plukt