Coronaproof: naschoolse vorming voor land- en tuinbouwers

Door de coronacrisis zijn sinds 18 maart de opleidingen voor landbouwers van de erkende centra voor landbouwvorming in Vlaanderen, stilgevallen. Het opleidingsaanbod bestaat uit cursussen en stages. Er zijn ook talrijke informatievergaderingen die bestemd zijn voor de actieve landbouwers. De vraag naar opleiding en informatie is in de sector wel gebleven. De minister van landbouw heeft op zeer korte termijn de centra voor landbouwvorming de mogelijkheid geboden om voortaan de opleidingen ook online aan te bieden. Op die manier kunnen onderbroken opleidingen afgewerkt worden en wordt een nieuw informatiekanaal voor de landbouwers aangeleverd, dat ook na de coronacrisis zal blijven bestaan.

Meer informatie

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/vormingsaanbod#

Foto

Naschoolse vorming in een lokaal