Vlaams project Aardbeitrayveld in de finale van Europese wedstrijd!

Het Vlaamse VLIF-innovatieproject 'Aardbeitrayveld' van landbouwer Kris De Guffroy uit Oostkamp is geselecteerd in de categorie 'bio-economie' als een van de vijftien finalisten in de Europese wedstrijd 'Rural Inspiration Awards 2020'. (zie verder voor meer info over de wedstrijd)

Stem dit innovatieve project naar de overwinning via de online stemming!

Aardbeitrayveld - Verhoogde bakken voor aardbeien

Door de verhoogde teeltbakken en de automatisering van sommige beheerstaken is de aardbeienproductie minder afhankelijk geworden van externe inputs en kan het irrigatiewater worden hergebruikt.

Er werd een teeltsysteem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om aardbeiplanten in trays boven de grond te telen. Dit maakt het mogelijk om al het overtollige irrigatiewater op te vangen, dat na desinfectie volledig hergebruikt kan worden, waardoor het een volledig gesloten systeem wordt. Het waterverbruik is afgenomen, evenals andere externe inputs zoals gewasbeschermingsmiddelen, terwijl de automatisering van sommige taken het gemakkelijker heeft gemaakt om personeel op de boerderij aan te werven en te houden.

Dankzij de investering van het project worden de aardbeienplanten op mobiele trays van de grond getild. Onder de bakken is een collector gebouwd om het overtollige water op te vangen. Het plaatsen van de planten in de trays is geautomatiseerd, evenals het rooien van de plantjes uit de trays. 

Projectresultaten

Over het algemeen is het waterverbruik na de installatie van het nieuwe systeem met 80% verminderd. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is ook afgenomen en de plantdichtheid is gestegen van 35 naar 72 planten per m². 

Aardbeitrayveld

Rural inspiration Awards

De Rural Inspiration Awards 2020-wedstrijd (#RIAwards2020) ontving dit jaar 71 inzendingen uit alle hoeken van Europa. De meeste inzendingen waren projecten binnen het thema ‘klimaatmatiging’ (30), gevolgd door bio-economie (23) en ‘klimaataanpassing’  (18).

De bedoeling van de RIA2020-competitie is:

  • De zichtbaarheid van de plattelandsontwikkeling en de bijdrage van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) aan de bio-economie en de strijd tegen de klimaatverandering vergroten
  • Het bevorderen van kennisuitwisseling en netwerken tussen belanghebbenden op het platteland
  • Bijdragen aan de thematische groep voor de bio-economie en klimaatactie van het ENRD, georganiseerd door het ENRD Contact Point voor 2019-2020

De 3 thematische categorieën zijn:

  • Bio-economie: de bio-economie omvat de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen en de omzetting van deze hulpbronnen en afvalstromen in producten met een toegevoegde waarde, waaronder levensmiddelen, diervoeders, producten op bio-basis en bio-energie
  • Klimaatmatiging: dat wil zeggen het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het verwijderen van kooldioxide uit de atmosfeer
  • Klimaataanpassing: het vergroten van de veerkracht van de Europese land- en bosbouwindustrie ten aanzien van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering

Daarnaast is er ook nog een publieksprijs. Hiervoor kan je tot 25 juni stemmen op je favoriete project via de online stemming.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een online ceremonie op 25 juni om 17 uur. De ceremonie zal een uur duren en zal worden gehouden via Zoom en worden uitgezonden op het YouTube-kanaal (EURural) van ENRD.