Prevent Agri helpt telers coronaproof te werken

Nu de coronapandemie nog lang niet achter de rug lijkt, hebben Prevent Agri, Boerenbond en de stad Sint-Truiden handige checklists en meertalige pamfletten laten maken. Op die manier kunnen land- en tuinbouwers hun personeel op een coronaveilige manier tewerkstellen. Voor de fruitteeltsector, waar de oogst stilaan van start gaat, werd zelfs een instructiefilmpje gemaakt om de te volgen maatregelen glashelder uit te leggen. “Het is cruciaal om alles in het werk te stellen zodat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken en verblijven”, zegt Prevent Agri.

Nu er weer meer dan 10.000 personen zullen afzakken naar onder meer de fruitstreek in Limburg en Vlaams-Brabant, kondigden de provinciegouverneurs eerder al enkele nieuwe regels af voor seizoenarbeiders. Opdat de land- en tuinbouwers door het bos de bomen nog zouden zien, heeft Prevent Agri op zijn website een paar handige richtlijnen verzameld waaraan telers moeten voldoen wanneer ze (buitenlandse) arbeidskrachten tewerkstellen.

De richtlijnen om coronaproof mensen aan het werk te zetten, worden enerzijds via een helder instructiefilmpje uitgelegd en anderzijds zijn er ook meertalige affiches opgemaakt waarin de belangrijkste maatregelen visueel worden voorgesteld. “Deze affiches zijn opgemaakt in zes talen: Bulgaars, Engels, Frans, Pools en Roemeens. Er wordt uitgelegd hoe er veilig kan gewerkt worden, pauze genomen worden en hoe arbeiders veilig gehuisvest kunnen worden. We raden landbouwers aan om deze op strategische plaatsen op het bedrijf te verspreiden”, aldus Prevent Agri.

Bron: Vilt, 17 augustus 2020