Vlaanderen hevelt voor 2022 10% van Pijler 1 van GLB over naar Pijler 2

Voor het versterken van de landbouw in Vlaanderen heeft de Vlaamse regering, op voorstel van landbouw- en voedingsminister Hilde Crevits (CD&V), beslist om in 2022 10 % van het budget uit pijler 1 naar pijler 2 over te hevelen.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie omvat 2 pijlers: de eerste pijler omvat de directe steun en het marktbeleid, de tweede pijler focust op het plattelandsontwikkelingsgebied.

De middelen zullen worden overgeheveld naar pijler 2-maatregelen van het departement Landbouw en Visserij, gericht op het versterken van de landbouw in Vlaanderen. Over het wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

Bron: Landbouwleven, 7 september 2021