Provincie Oost-Vlaanderen: herinnering oproep LEADER 2021-2022

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland zoeken plattelandsprojecten voor de lopende LEADER-oproep.

De mogelijke thema's vind je terug in de Lokale Ontwikkelingsstrategie per gebied. Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor biodiversiteit, eenzaamheid en lokale landbouw en korte keten.

Projectidee aanmelden 

Heb je al een innovatief projectidee klaar staan en wil je dit graag indienen?

Dan kan je al starten met de eerste voorbereidingen. Het aanmeldingsformulier moet ten laatste op 8 november (12u 's middags) ingediend worden.

De volgende stap is de indiening via het e-loket op 14 februari 2022. Goedgekeurde projecten starten vanaf 1 juli 2022.

Alle informatie vind je terug op onze website.

Nog vragen?

Contacteer de coördinator van jouw regio:

- LEADER Grensregio Waasland - Andy Bourriez - 09 267 86 73 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Meetjesland - Nicolas Cammaert - 09 267 87 16 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Vlaamse Ardennen - Céleste Schoutteet - 09 267 86 85 - platteland@oost-vlaanderen.be