Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 2040

De Europese Commissie werkt aan een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. Daartoe verzamelt zij de ideeën en standpunten van de Europeanen over hun ervaringen met plattelandsgebieden. Aan de hand van een vragenlijst wenste zij inzicht te verwerven in de percepties/standpunten van de respondenten over het leven op het platteland en over hoe het platteland er volgens hen tegen 2040 moet uitzien. Input was mogelijk tot 30 november 2020. De resultaten van deze vragenlijst zullen als input worden gebruikt bij de opstelling van een mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Die zal in 2021 worden aangenomen en bekendgemaakt. Het rapport is hier beschikbaar. 

Daarnaast voorziet het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling ook in een toolkit voor de begeleiding van workshops m.b.t. de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. Deze documenten zijn allemaal vertaald in het Nederlands.

Meer informatie vindt u hieronder:

Banner van ENRD m.b.t. de langetermijnvisie platteland