Overheden

EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN IN BELGIË

De Belgische website van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

OP VLAAMS NIVEAU

Vlaamse overheid

Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Onder "plattelandsontwikkeling" vindt u informatie omtrent de maatregelen gekaderd in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPOII). Nieuwe oproepen worden hier en op deze pagina op onze website steeds op gepubliceerd.

PDPO III (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020)
Hier vind je alle info omtrent PDPO III en "communicatieverplichtingen begunstigden".

Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is de beheersauthoriteit voor een deel van de maatregelen uit PDPO III (bijvoorbeeld beheerovereenkomsten, LEADER ...).

Agentschap voor Natuur en Bos
Het Agentschap Natuur en Bos is de beheersauthoriteit voor de bosbouwmaatregelen en "Inrichting in functie van Natura 2000"-maatregel.

Vlaamse provincies (Zie ook de websites van de provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen)

Projectendatabank van verschillende EU-fondsen - provincie Oost-Vlaanderen

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

OP WAALS NIVEAU

OP EUROPEES NIVEAU

Europese Unie

Europese Commissie: Directoraat-Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
Op de website over plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie vindt U allerlei informatie over de "tweede pijler" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

European Network for Rural Development

Zie ook: