Platteland en landbouw

VLAANDEREN

Interbestuurlijk Plattelandsoverleg 
Het IPO is een beleidsdomein- en bestuursniveau overschrijdend overlegorgaan dat ondersteuning geeft aan een Vlaams plattelandsbeleid. Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) is het kader voor een brede dialoog over het Vlaamse platteland, vertrekkend vanuit het oogpunt van een duurzame, kwaliteitsvolle en dynamische ontwikkeling.

OVERIGE

Nederlandse Tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied

Netwerk Platteland (Nederlandse tegenhanger)

PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe)

PLUREL (geïntegreerd Europees onderzoeksproject (2007-2010) rond "Peri-urban Land Use Relationships Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages"