Oproep demonstratieprojecten 2020 rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen.Deze oproep heeft betrekking op vier mogelijke thema’s: 'Hitte- en droogteproblemen', 'Alternatieve (eiwit)teelten/voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie', 'IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen' en 'Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën'. Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. “Door middel van de demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf”, klinkt het bij Departement Landbouw en Visserij. “Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf.”

Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. Ook het maximale bereik van het doelpubliek over heel Vlaanderen wordt nagestreefd. Daarom is samenwerking tussen complementaire partners aanbevolen. Alleen onderwerpen waarvan de bijdrage tot een meer duurzame landbouw al door wetenschappelijk onderzoek of meetbare praktijkervaring werd aangetoond, komen in aanmerking.

“Demonstratieprojecten zijn heel waardevol voor onze land- en tuinbouwers”, reageert Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw. “Door hen de kans te geven bepaalde technieken of projecten bij andere landbouwers in de praktijk te zien en te ervaren, worden ze warm gemaakt om zelf ook nieuwe technieken toe te passen in hun bedrijf. Zeker in het kader van duurzaamheid is het belangrijk om nieuwe technieken versneld ingang te doen vinden. Door de demonstratieprojecten worden duurzame projecten sneller omarmd en in gebruik genomen wat alleen maar ten goede komt van de land- en tuinbouwer, de dieren en het klimaat.”

In de oproep van 2020 staan vier thema’s centraal: ‘hitte- en droogteproblemen’, ‘alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie’, ‘IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen’ en ‘preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën’.

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Meer info vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: VILT