Oproep voor plattelandsprojecten in het Hageland binnen het LEADER-programma - oproep budgetjaar 2020

Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

Leefbare dorpen

 • opwaarderen van ruraal infrastructuur
 • Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en
  mobiliteit tussen dorpen te verhogen

Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap

 • Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland
 • Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland
 • Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland

Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • Bevorderen van recreatieve activiteiten
 • Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland
 • De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van
   dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang
  te doen vinden.

Het afgebakende LEADER-gebied in het Hageland omvat 17 gemeenten :
Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

Deze oproep heeft betrekking op middelen beschikbaar voor 2020 als ook de restmiddelen van 2019. Voor deze oproep is hierdoor een budget van ongeveer 700.000  € beschikbaar.

Deze oproep is zowel voor kleinschalige projecten tot 5.000 euro als voor grotere projecten. Deze zijn op te delen in dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten. Gezien dit de laatste op roep is worden er geen maximumgrenzen gesteld aan projecten. Om eventuele vrijval aan middelen op te vangen zullen er mogelijks ook reserveprojecten worden aangeduid. De projecten moeten de versterking van het platteland beogen.

Ook initiatieven voor de inrichting van trage wegen kunnen nog steeds  ingediend worden. Echter enkel op het grondgebied van  een (deel)gemeente waarvoor een trage wegenplan is uitgewerkt. Per gemeente is hiervoor extra 10.000€ cofinanciering voorzien.

Cofinanciering en projectindiening

Weerhouden projecten komen in aanmerking voor 60% cofinanciering, en zijn uitvoerbaar vanaf goedkeuring.  De eindbeoordeling zal vermoedelijk plaatsvinden In de loop van de maand januari  2020.  Goedgekeurde projecten moeten uitgevoerd worden  voor 30 juni 2022. Dit is een finale einddatum hierop is geen verlenging mogelijk.

Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket dat je terugvindt op www.vlm.be. Projecten kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2019 via het plattelandsloket en dit tot dinsdag 1 oktober 2019 om 16 u.

Met vragen of voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat  (Pierre-Bernard Van Acker, 016/26.77.53  hagelandplus@vlaamsbrabant.be ).