PDPO III: actieterrein van het Vlaams Ruraal Netwerk

Meer informatie over het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling vindt u hier terug. Via deze video krijgt u ook een goed zicht op PDPO III (let wel: niet alle maatregelen zijn opgenomen onder dit filmpje).

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goedgekeurd.

Hiermee kan na ruim drie jaar voorbereiding van start gegaan worden met een hele waaier maatregelen die de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het Vlaamse platteland moeten versterken. Het PDPO III-programma zet in op vier strategische thema’s, namelijk :

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector;
  • innovatie en opleiding ;
  • het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch ;
  • het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Voor de periode 2014-2020 leggen Europa en Vlaanderen elk 287.758.881 euro op tafel. Daarbij komt nog 96.007.000 euro die vanaf 2016 van Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt overgeheveld naar PDPO III. Dit totaalbudget van 671.524.762 euro stelt PDPO III in staat om haar ambities waar te maken.

Meer lezen: