10th NRN Meeting - Neuhardenberg, Duitsland - 20 en 21 maart 2018

Het doel van deze meeting was om te kijken naar inspirerende projectvoorbeelden over drie specifieke onderwerpen: rurale mobiliteit, slimme toeleveringsketens en digitale dorpen. Deelnemers bezochten projecten over deze onderwerpen en bespraken hoe ze konden leren van de beste werkwijzen op deze gebieden. Ook de prioriteiten van 2018-2019 van het ENRD-contactpunt werden besproken Het evenement bevatte een levendig 'simulatiespel' dat de deelnemers aanmoedigde om rekening te houden met de sociale, economische, culturele en ecologische effecten op plattelandsontwikkelingsplanning in plattelandsgebieden.

Meer informatie en de presentaties vindt u op de website van het ENRD terug.