6th NRN Meeting - Senec, Slovakije – 8-9 november 2016

Van 8 tot 9 november zaten alle rurale netwerken nog eens samen om na te denken over de mogelijke acties opdat de ENRD tools en de ondersteuning van het ENRD beter worden afgestemd op de noden van de NRNs en om na te denken over hoe het bereik van NRNs op regionaal niveau te vergroten naar meer stakeholders toe. 

Er werd onderling bekeken hoe de network governance van de NRNs georganiseerd is per lidstaat in termen van structuur en de rol van het netwerk. Daarnaast werd er besproken hoe men de betrokkenheid van stakeholders kan behouden en hoe het contact tussen de verschillende EU lidstaten verloopt. Hoe kan men met andere woorden stakeholder involvement vergroten?

Tot slot werd gediscussieerd over hoe de rurale netwerken verder aan de slag kunnen met de Cork 2.0 verklaring. Als resultaat kwamen de rurale netwerken tot een actieplan om de participatie en uitwisseling te versterken.

Op de website van het ENRD vindt u de presentaties die op deze meeting werden gegeven terug.