ENRD Workshop on Approaches to Regional and Local Networking - Namen - 31 mei 2017

Het doel van deze workshop was om na te gaan hoe nationale rurale netwerken (NRNs) op lokaal en regionaal niveau netwerken om stakeholders effectiever te bereiken.

Doel van de workshop:

  • Huidige resultaten van het analytisch werk over regionale/ lokale netwerking voorstellen

  • Onderzoeken hoe het tweerichtingsverkeer van netwerken kan worden vergemakkelijkt (van het centrum naar de periferie en omgekeerd)

  • Onderzoeken wat het potentieel is van lokaal netwerken door uitwisselingen tussen de deelnemers te stimuleren, door uitdagingen te identificeren en ruimte te maken voor verbetering.

Meer informatie over dit evenement vindt u op de website van het ENRD.