Verslag Europa in je buurt! - 9-13 mei 2016

In de week van 9 tot 13 mei 2016 sloegen de vier Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen), namelijk het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), de handen opnieuw in elkaar in het kader van de ‘Dag van Europa’.  

​De ‘Dag van Europa’ wordt jaarlijks op 9 mei gevierd. Op 9 mei 1950 werd de Schuman-verklaring namelijk voorgesteld. Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van buitenlandse zaken, presenteerde zijn idee om een nieuwe vorm van politieke samenwerking te starten opdat de eenheid en vrede in Europa kon worden bewaard. Hij stelde voor om een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten. De fundamenten voor de huidige Europese Unie werden daarmee gelegd. Met het initiatief ‘Europa in je buurt!’ herdenken we ook in Vlaanderen dit historisch moment.

Om aan te tonen dat Europa ook in jouw buurt aanwezig is, waren de ESI-fondsen aanwezig in de verschillende treinstations van de Vlaamse grote steden. Hier deelden we aan zo’n 12 000 passanten flyers uit met informatie over de ESI-fondsen en nodigden we u uit om een bezoek te brengen aan de website www.europainjebuurt.be waar meer informatie te vinden is over de projecten die worden gefinancierd door deze ESI-fondsen en waar u kon meedoen aan een wedstrijd. De prijzen zijn intussen uitgedeeld aan de drie winnaars van deze wedstrijd. In totaal namen zo’n 250 mensen deel.

Meer informatie over onze acties en een aantal voorbeeldprojecten waarop Europa inzet vind je via www.europainjebuurt.be.