Verslag en presentaties studiedag Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 24 maart 2015

Op 24 maart verzamelden zowat 70 geïnteresseerden in Brussel voor een studiedag van het Vlaams Ruraal Netwerk over het nieuwe GLB, met focus op vergroening en agromilieu-maatregelen. Het was in de eerste plaats de bedoeling om land- en tuinbouwers informatie mee te geven die ze zouden kunnen gebruiken bij het invullen van de Verzamelaanvraag.

Als eerste nam Belinda Cloet van het Departement Landbouw en Visserij het woord. Zij lichtte het algemeen kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toe. Eerst werd de historiek van het GLB besproken, vanaf het ontstaan in 1962. Daarna werd gefocust op het nieuwe GLB voor de periode 2014 – 2020. Zowel de directe steun en de gemeenschappelijke ordening van de markten (Pijler I) als het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (Pijler II) werden besproken.

Vervolgens focuste Hubert Hernalsteen van het Departement Landbouw en Visserij op de vergroening binnen het nieuwe GLB. Na de algemene vergroeningsregels besprak Hubert de specifieke regels rond gewasdiversificatie, behoud blijvend grasland en ecologisch aandachtsgebied.

Na de pauze was het de beurt aan Katrien Nijs, eveneens van het Departement Landbouw en Visserij. Zij besprak naast de vijf agromilieumaatregelen die bij het Departement Landbouw en Visserij kunnen afgesloten worden, ook de hectaresteun voor de omschakeling en de voortzetting van de biologische productiemethode, en de steun voor de aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry).

De laatste spreker van de dag, Anneleen Vandenberghe van de Vlaamse Landmaatschappij, overliep de verschillende beheerovereenkomsten die landbouwers met VLM kunnen afsluiten. Vervolgens stond ze ook stil bij de aandachtspunten tussen beheerovereenkomsten en ecologisch aandachtsgebied.

Na deze presentaties hadden de deelnemers aan de studiedag de mogelijkheid om hun vragen te stellen aan de sprekers, en zo meteen meer duidelijkheid te krijgen. Daarna werd er nog even nagekaart met een hapje en een drankje.

Presentaties